Πέθανε στις 8 Οκτωβρίου 1992

Πέθανε στις 8 Οκτωβρίου 1992

Γεννήθηκε στις 12 Οκτωβρίου 1924

Γεννήθηκε στις 12 Οκτωβρίου 1924

Γεννήθηκε στις 15 Οκτωβρίου 1844

Γεννήθηκε στις 15 Οκτωβρίου 1844

Γεννήθηκε στις 7 Νοεμβρίου 1913

Γεννήθηκε στις 7 Νοεμβρίου 1913

Γεννήθηκε στις 3 Νοεμβρίου 1911

Γεννήθηκε στις 3 Νοεμβρίου 1911

Πέθανε στις 2 Νοεμβρίου 1972

Πέθανε στις 2 Νοεμβρίου 1972

Πέθανε στις 18 Νοεμβρίου 1922

Πέθανε στις 18 Νοεμβρίου 1922

Γεννήθηκε στις 19 Νοεμβρίου 1917

Γεννήθηκε στις 19 Νοεμβρίου 1917

Γεννήθηκε στις 26 Νοεμβρίου 1909

Γεννήθηκε στις 26 Νοεμβρίου 1909

Γεννήθηκε στις 13 Δεκεμβρίου 1797

Γεννήθηκε στις 13 Δεκεμβρίου 1797

Pinterest
Αναζήτηση