Πέθανε στις 2 Φεβρουαρίου 1970

if i have the capacity to believe in one unprovable god, then by reason i must be able to accept all gods as a possibility. as such, if i can deduce that it is possible God does not exist, i must accept the possibility that no gods exist.

Γεννήθηκε στις 3 Νοεμβρίου 1911

Γεννήθηκε στις 3 Νοεμβρίου 1911

Γεννήθηκε στις 18 Φεβρουαρίου 1883

"The real meaning of enlightenment is to gaze with undimmed eyes on all darkness.

Γεννήθηκε στις 13 Δεκεμβρίου 1797

Γεννήθηκε στις 13 Δεκεμβρίου 1797

Πέθανε στις 9 Μαρτίου 1994

The real loneliness is not limited to moments that you're alone.

Γεννήθηκε στις 18 Ιανουαρίου 1689

Γεννήθηκε στις 18 Ιανουαρίου 1689

Γεννήθηκε στις 12 Οκτωβρίου 1924

Leonidas Kyrkos ( 12 - 28 ) was a Greek politician of the Left , and was several times elected MP. He was president of CPG Domestic and Greek Left

Πέθανε στις 8 Οκτωβρίου 1992

Willy Brandt December 1913 – 8 October was a German statesman and politician. He was awarded the Nobel Peace Prize in

Pinterest
Search