Μαρια Συζινου

Μαρια Συζινου

Μαρια Συζινου
More ideas from Μαρια
I love this old photo!

SAUL LEITER Saul uses lighting and other objects to frame his subjects and this is no different - the rain and umbrella frames the woman and her dog. The black and white coloring makes it look eerie and the rain makes it look like a watercolor.