Μαρία-Χριστίνα Χατζηαθανασίου

Μαρία-Χριστίνα Χατζηαθανασίου

Πειραιάς
Μαρία-Χριστίνα Χατζηαθανασίου
More ideas from Μαρία-Χριστίνα
Web of Life. Collection of Creative Web Design Concepts.

I like the idea of enjoying the atmosphere stated at the top, it is inviting for a web page. The photographic elements tie together with the quasi-sepia look, and putting the detail text links at the bottom allows less clutter at top.

Elastic — Business Theme

We’ve done a lot of work on the theme Elastic. Now is the perfect solution for any website. Elastic has its own visual builder pages, headers, foo. Elastic WordPress Theme and Page Builder