Μαρια

Μαρια

Αξέχαστος μένεις σε όσους σε εκτίμησαν. Σε όσους σε αγάπησαν, μένεις αναντικατάστατος.