Μαρία Μισιχρόνη

Μαρία Μισιχρόνη

"Ο Πλάτων διαιρεί το ζωώδες μέρος της ψυχής σε θυμόν και επιθυμίαν,δηλαδή σε πάθος και ορμή"