Ἔγγαμος βίος. Οἰκογένεια καὶ παιδιά – ΑΓΙΟΣ ΠΟΡΦΥΡΙΟΣ ΚΑΥΣΟΚΑΛΥΒΙΤΗΣ

When your Enemy Swears at You – ΑΓΙΟΣ ΠΟΡΦΥΡΙΟΣ ΚΑΥΣΟΚΑΛΥΒΙΤΗΣ

ἄρεσε νὰ δίνει στοὺς φτωχούς, καὶ ζητοῦσε νὰ κάνουν τὸ ἴδιο καὶ τὰ πνευματικά του παιδιά. Ζητοῦσε ἐπίσης νὰ τὰ κάνουν ὅλα μὲ διάκριση καὶ τοὺς προειδοποιοῦσε ὅτι φτωχὸς δὲν εἶναι μόνο ἐκεῖνος ὁ ὁποῖος στέκεται μὲ ἁπλωμένο τὸ χέρι. Ὑπάρχουν πολλοί, οἱ ὁποῖοι δὲν ζητοῦν, ἀλλὰ δὲν ἔχουν οὔτε ἕνα κομμάτι ψωμὶ γιὰ νὰ φᾶνε. Ὁ Ἅγιος Φιλάρετος ὁ Ἐλεήμων συνάντησε κάποτε ἕνα σεμνὰ ντυμένο φτωχὸ ἀξιωματοῦχο (στ’ ἀλήθεια πάμπτωχο), μπῆκε στὸ σπίτι του κι ἔφριξε ἀπὸ τὴ φτώχειά του. Γι’ αὐτὸ τοῦ πλήρωσε…

ἄρεσε νὰ δίνει στοὺς φτωχούς, καὶ ζητοῦσε νὰ κάνουν τὸ ἴδιο καὶ τὰ πνευματικά του παιδιά. Ζητοῦσε ἐπίσης νὰ τὰ κάνουν ὅλα μὲ διάκριση καὶ τοὺς προειδοποιοῦσε ὅτι φτωχὸς δὲν εἶναι μόνο ἐκεῖνος ὁ ὁποῖος στέκεται μὲ ἁπλωμένο τὸ χέρι. Ὑπάρχουν πολλοί, οἱ ὁποῖοι δὲν ζητοῦν, ἀλλὰ δὲν ἔχουν οὔτε ἕνα κομμάτι ψωμὶ γιὰ νὰ φᾶνε. Ὁ Ἅγιος Φιλάρετος ὁ Ἐλεήμων συνάντησε κάποτε ἕνα σεμνὰ ντυμένο φτωχὸ ἀξιωματοῦχο (στ’ ἀλήθεια πάμπτωχο), μπῆκε στὸ σπίτι του κι ἔφριξε ἀπὸ τὴ φτώχειά του. Γι’ αὐτὸ τοῦ πλήρωσε…

αταφρονεῖ, νὰ ζεῖ ἄσωτα καὶ νὰ ὑπερηφανεύεται γι’ αὐτὸ, θὰ μπορέσεις νὰ τὴν ξαναφέρεις δίπλα σου μὲ τὸ περίσσευμα τῆς φροντίδας ποὺ θὰ τῆς δείξεις τῆς ἀγάπης καὶ τῆς καλωσύνης, διότι δὲν ὑπάρχει καμμία δύναμη πειθοῦς πιὸ δραστικὴ ἀπ᾿ αὐτὲς τὶς ἐγγυήσεις, ἰδιαίτερα γιὰ τὸν ἄνδρα καὶ τὴν γυναίκα.

αταφρονεῖ, νὰ ζεῖ ἄσωτα καὶ νὰ ὑπερηφανεύεται γι’ αὐτὸ, θὰ μπορέσεις νὰ τὴν ξαναφέρεις δίπλα σου μὲ τὸ περίσσευμα τῆς φροντίδας ποὺ θὰ τῆς δείξεις τῆς ἀγάπης καὶ τῆς καλωσύνης, διότι δὲν ὑπάρχει καμμία δύναμη πειθοῦς πιὸ δραστικὴ ἀπ᾿ αὐτὲς τὶς ἐγγυήσεις, ἰδιαίτερα γιὰ τὸν ἄνδρα καὶ τὴν γυναίκα.

Όσιος Πορφύριος: Ο σατανάς θέλει φασαρία μέσα στο σπίτι

porphyrios of kavsokalyvia

Το μυστικό του Αγίου Πορφυρίου

To those who are distrustful who doubt and dispute and use only the faculty of reason and are not open to God God does not show himself. God does not enter locked souls; He does not force an entrance. Saint Porphyrios by orthodox_christian_life

Διδαχές Οσίου Γέροντος Πορφυρίου Καυσοκαλυβίτου: «Όταν εξομολογείται ο άνθρωπος, η χάρις τον ελευθερώνει από τα ψυχικά τραύματα».

Διδαχές Οσίου Γέροντος Πορφυρίου Καυσοκαλυβίτου: «Όταν εξομολογείται ο άνθρωπος, η χάρις τον ελευθερώνει από τα ψυχικά τραύματα».

Η πνευματική διαθήκη του οσίου Γέροντος Πορφυρίου

Η πνευματική διαθήκη του οσίου Γέροντος Πορφυρίου

«Ο άγιος Πορφύριος είναι μεγάλο δώρο του Θεού»!

«Ο άγιος Πορφύριος είναι μεγάλο δώρο του Θεού»!

Ο άγιος γέροντας Πορφύριος για τη Θεία Κοινωνία.

Ο άγιος γέροντας Πορφύριος για τη Θεία Κοινωνία.

Συμβουλές για το Γάμο (Γ΄) Οσίου γέροντος Πορφυρίου

Συμβουλές για το Γάμο (Γ΄) Οσίου γέροντος Πορφυρίου

Ο άγιος Γέροντας Πορφύριος για τη Θεία Λειτουργία & την Ορθόδοξη Λατρεία (Α)

Ο άγιος Γέροντας Πορφύριος για τη Θεία Λειτουργία & την Ορθόδοξη Λατρεία (Α)

Ο άγιος Γέροντας Πορφύριος για τη Θεία Λειτουργία & την Ορθόδοξη Λατρεία (Β)

Ο άγιος Γέροντας Πορφύριος για τη Θεία Λειτουργία & την Ορθόδοξη Λατρεία (Β)

Συμβουλές για το Γάμο (Β΄) οσίου γέροντος Πορφυρίου

Συμβουλές για το Γάμο (Β΄) οσίου γέροντος Πορφυρίου

Συμβουλές για το Γάμο (Α΄) οσίου γέροντος Πορφυρίου

Συμβουλές για το Γάμο (Α΄) οσίου γέροντος Πορφυρίου

Μετάνοια & Εξομολόγηση (Β΄) Οσίου Γέροντος Πορφυρίου

Μετάνοια & Εξομολόγηση (Β΄) Οσίου Γέροντος Πορφυρίου

Pinterest
Search