Μαρία Δημητρακοπούλου

Μαρία Δημητρακοπούλου

Μαρία Δημητρακοπούλου
More ideas from Μαρία
Loom Knit: Stitch Library-Crown Stitch Part I

Loom Knit: Stitch Library-Crown Stitch Part I Learning to create the Crown Stitch on a knitting loom. Crown stitch (Multiple of 5 stitches) Row k Row p Row k Row p Row ewrap peg 3 times; rep from * to the peg… source