Η ευγένεια είναι όπως το καθαρό χρυσάφι που δεν σκουριάζει ποτέ

Mark Twain

Αποφθέγματα Mark Twain Λόγια από Μεγάλες Προσωπικοτήτες

Remember That Your Natural State Is Joy - Wayne Dyer - (picturequotes)

Remember That Your Natural State Is Joy - Wayne Dyer - (picturequotes)