Γεννήθηκε στις 26 Ιουλίου 1856

Γεννήθηκε στις 26 Ιουλίου Never fight pigs because you get dirty and they take pleasure in it. Shaw was born on 26 July 1856

"My thought is me: that is why I cannot stop thinking. I exist because I think I cannot keep from thinking."—Jean-Paul Sartre

"My thought is me: that is why I cannot stop thinking. I exist because I think I cannot keep from thinking. Coaching can enhance and improve thinking strategies book consultation today

You call yourself a free spirit, a “wild thing,” and you’re terrified somebody’s gonna stick you in a cage. Well baby, you’re already in that cage. You built it yourself. And it’s not bounded in the west by Tulip, Texas, or in the east by Somali-land. It’s wherever you go. Because no matter where you run, you just end up running into yourself. - Truman Capote, Breakfast at Tiffany’s

You call yourself a free spirit, a "wild thing," and you're terrified somebody's gonna stick you in a cage. Well baby, you're already in that cage.

Γεννήθηκε στις 25 Ιουνίου 1903

Γεννήθηκε στις 25 Ιουνίου 1903

Η Anna Wintour γεννήθηκε στις 3 Νοεμβρίου 1949.

Η Anna Wintour γεννήθηκε στις 3 Νοεμβρίου 1949.

Ο Anatole France γεννήθηκε στις 16 Απριλίου 1844.

Anatole France (Jacques Thibault) (April 1844 - October French writer (and winner of the Nobel Prize for Literature in

Ο Leonardo da Vinci πέθανε στις 2 Μαΐου 1519.

May 1519 - Leonardo da Vinci an Italian polymath, painter, and sculptor dies at the age of 67

Ο Ludwig Wittgenstein γεννήθηκε στις 26 Απριλίου 1889.

Ο Ludwig Wittgenstein γεννήθηκε στις 26 Απριλίου 1889.

Πέθανε στις 5 Ιανουαρίου 1970

Πέθανε στις 5 Ιανουαρίου 1970

Γεννήθηκε στις 17 Ιανουαρίου 1942

Γεννήθηκε στις 17 Ιανουαρίου 1942

Ο Mark Twain πέθανε στις 21 Απριλίου 1910.

Mark Twain - Samuel Langhorne Clemens - scriitor, actor s-a născut la cunoscut(ă) pentru The Adventures of Tom Sawyer. Biografie Mark Twain: Scriitorul american Mark Twain se numea in realitate Samuel Langhorne Clemens.

Pinterest
Search