Μαιρη Ζαχαρακη

Μαιρη Ζαχαρακη

Metropoleos 66 Aigion-Greece / I am a professional confectioner.In my free time i play music in a local radio station and write book reviews