Ο ΚΡΑΤΗΡΑΣ ΤΟΥ ΔΕΡΒΕΝΙΟΥ - THE DERVENI KRATER (ENGLISH - GREEK TEXT) Archaeological Museum of Thessaloniki, Macedonia, the Heart of Greece. Ελληνιστική περίοδος, 330 - 320 π.Χ. - Δερβένι, τάφος Β΄- ύψος: 0,91 μ. Hellenistic, 330-320 BC, Derveni, tomb B, Height 0.91 m. The Derveni krater is a volute krater, the most elaborate of its type, discovered in 1962 in a tomb at Derveni, not far from Thessaloniki, and displayed at the Archaeological Museum of Thessaloniki. Weighing 40 kg,

Ο ΚΡΑΤΗΡΑΣ ΤΟΥ ΔΕΡΒΕΝΙΟΥ - THE DERVENI KRATER (ENGLISH - GREEK TEXT) Archaeological Museum of Thessaloniki, Macedonia, the Heart of Greece. Ελληνιστική περίοδος, 330 - 320 π.Χ. - Δερβένι, τάφος Β΄- ύψος: 0,91 μ. Hellenistic, 330-320 BC, Derveni, tomb B, Height 0.91 m. The Derveni krater is a volute krater, the most elaborate of its type, discovered in 1962 in a tomb at Derveni, not far from Thessaloniki, and displayed at the Archaeological Museum of Thessaloniki. Weighing 40 kg,

Archaeological Museum of Thessaloniki: “ From the section of funerary findings from Macedonian tombs in Greece. A detail from the crater of Derveni. Found in tomb B, in Derveni. (late 4th century B.C) ”

Archaeological Museum of Thessaloniki: “ From the section of funerary findings from Macedonian tombs in Greece. A detail from the crater of Derveni. Found in tomb B, in Derveni.

More of the funerary offerings from the tomb that yielded the Derveni crater. There are some ritual and bathing vessels, as well as banqueting utensils, and some pieces of armour. (330-320 B.C)

Archaeological Museum of Thessaloniki: More of the funerary offerings from the tomb that yielded the Derveni crater. There are some ritual and bathing vessels, as well as banqueting utensils, and some pieces of armour.

The Derveni krater, late century B., Snake framing the rising handle and wrapping their bodies around a mask of an underworld deity, Archaeological Museum, Thessaloniki.

Pinterest
Search