'Ηλιανα Μαυρομάτη'

'Ηλιανα Μαυρομάτη'

-1 με λένε Ηλιαννα ΟλοΙ όσοι με ξέρετε Κάντε αδδ όχι φακε άτομα -2 όταν κανείς αδδ κάνε και λικέ φωτο Προφίλ Ανταποδίδω -3 Μισο τα φακε άτομα και τα ψεύτικα