ΜΑΝΟΛΗΣ ΜΑΥΡΟΖΑΧΑΡΑΚΗΣ

ΜΑΝΟΛΗΣ ΜΑΥΡΟΖΑΧΑΡΑΚΗΣ

ΜΑΝΟΛΗΣ ΜΑΥΡΟΖΑΧΑΡΑΚΗΣ
Περισσότερες ιδέες από το ΜΑΝΟΛΗΣ
Αντιθέσεις στο πεδίο της οικονομικής πολιτικής και η αποστροφή από την λιτότητα

Αντιθέσεις στο πεδίο της οικονομικής πολιτικής και η αποστροφή από την λιτότητα

Ο Μανόλης Μαυροζαχαράκης σημειώνει ότιη ρίζα του ελληνικού προβλήματος εντοπίζεται στο ζήτημα του χρέους που έθεσε την χώρα στο μάτι του κυκλώνα, καθιστώντας την ευάλωτη απέναντι στις απαιτήσεις των ισχυρών της Ευρώπης.

Ο Μανόλης Μαυροζαχαράκης σημειώνει ότιη ρίζα του ελληνικού προβλήματος εντοπίζεται στο ζήτημα του χρέους που έθεσε την χώρα στο μάτι του κυκλώνα, καθιστώντας την ευάλωτη απέναντι στις απαιτήσεις των ισχυρών της Ευρώπης.

Ο Μανόλης Μαυροζαχαράκης σημειώνει πως όσο η ΕΕ κόβει τα ιμάτια της για την διάσωση των τραπεζών, το θεσμικό οικοδόμημα της ΕΕ θα περιβάλλεται με ένα πέπλο καχυποψίας στις συνειδήσεις των πολιτών.

Ο Μανόλης Μαυροζαχαράκης σημειώνει πως όσο η ΕΕ κόβει τα ιμάτια της για την διάσωση των τραπεζών, το θεσμικό οικοδόμημα της ΕΕ θα περιβάλλεται με ένα πέπλο καχυποψίας στις συνειδήσεις των πολιτών.

Ο Μανόλης Μαυροζαχαράκης επισημαίνει πως το αίτημα έστω  για μερική διαγραφή του ελληνικού χρέους και έστω βήμα προς βήμα, κατά τρόπο  που θα καταστούσε  βιώσιμη την δυνατότητα ανάταξης της χώρας θα μπορούσε να αποτελέσει ένα νέο εθνικό στρατηγικό εγχείρημα που θα επανενώσει την διαιρεμένη ελληνική κοινωνία..

Ο Μανόλης Μαυροζαχαράκης επισημαίνει πως το αίτημα έστω για μερική διαγραφή του ελληνικού χρέους και έστω βήμα προς βήμα, κατά τρόπο που θα καταστούσε βιώσιμη την δυνατότητα ανάταξης της χώρας θα μπορούσε να αποτελέσει ένα νέο εθνικό στρατηγικό εγχείρημα που θα επανενώσει την διαιρεμένη ελληνική κοινωνία..

Ο Μανόπλης Μαυροζαχαεράκης επισημαίνει πως το αίτημα έστω  για μερική διαγραφή του ελληνικού χρέους και έστω βήμα προς βήμα, κατά τρόπο  που θα καταστούσε  βιώσιμη την δυνατότητα ανάταξης της χώρας θα μπορούσε να αποτελέσει ένα νέο εθνικό στρατηγικό εγχείρημα που θα επανενώσει την διαιρεμένη ελληνική κοινωνία..

Ο Μανόπλης Μαυροζαχαεράκης επισημαίνει πως το αίτημα έστω για μερική διαγραφή του ελληνικού χρέους και έστω βήμα προς βήμα, κατά τρόπο που θα καταστούσε βιώσιμη την δυνατότητα ανάταξης της χώρας θα μπορούσε να αποτελέσει ένα νέο εθνικό στρατηγικό εγχείρημα που θα επανενώσει την διαιρεμένη ελληνική κοινωνία..

Ο Μανόπλης Μαυροζαχαεράκης επισημαίνει πως το αίτημα έστω  για μερική διαγραφή του ελληνικού χρέους και έστω βήμα προς βήμα, κατά τρόπο  που θα καταστούσε  βιώσιμη την δυνατότητα ανάταξης της χώρας θα μπορούσε να αποτελέσει ένα νέο εθνικό στρατηγικό εγχείρημα που θα επανενώσει την διαιρεμένη ελληνική κοινωνία..

Ο Μανόπλης Μαυροζαχαεράκης επισημαίνει πως το αίτημα έστω για μερική διαγραφή του ελληνικού χρέους και έστω βήμα προς βήμα, κατά τρόπο που θα καταστούσε βιώσιμη την δυνατότητα ανάταξης της χώρας θα μπορούσε να αποτελέσει ένα νέο εθνικό στρατηγικό εγχείρημα που θα επανενώσει την διαιρεμένη ελληνική κοινωνία..

250px-Europa_bull_Louvre_MNC626

250px-Europa_bull_Louvre_MNC626

Ο Μανώλης Μαυροζαχαράκης αναδεικνύει την κριτική, μέρους της γερμανικής διανόησης, για την

Ο Μανώλης Μαυροζαχαράκης αναδεικνύει την κριτική, μέρους της γερμανικής διανόησης, για την