Ενίσχυση συνεργασιας-ομαδα

12 Pins
 4y
Collection by
two posters with children sitting at desks and one has the words in russian on it
υπευθυνότητες τάξης
Όλα για το νηπιαγωγείο!: υπευθυνότητες τάξης
two posters with the words in russian and an image of a boy holding a cake
υπευθυνότητες τάξης
Όλα για το νηπιαγωγείο!: υπευθυνότητες τάξης
two posters with children working on an art project, one is reading and the other has writing
υπευθυνότητες τάξης
Όλα για το νηπιαγωγείο!: υπευθυνότητες τάξης
two posters with children holding recycling bins and the words bonbs sabordas
υπευθυνότητες τάξης
Όλα για το νηπιαγωγείο!: υπευθυνότητες τάξης
two children are flying in the sky with their arms around each other and one child is holding
Όλα για το νηπιαγωγείο!
Όλα για το νηπιαγωγείο!: υπευθυνότητες τάξης
two posters with the words in spanish, and an image of a boy sitting at a desk
υπευθυνότητες τάξης
Όλα για το νηπιαγωγείο!: υπευθυνότητες τάξης
two posters with the words in russian and english, one has a boy washing his hands
υπευθυνότητες τάξης
Όλα για το νηπιαγωγείο!: υπευθυνότητες τάξης
a sign that says bonbo's sakradas with two girls behind it
υπευθυνότητες τάξης
υπευθυνότητες τάξης
two posters with children sitting at a table and one has a book in his hand
υπευθυνότητες τάξης
Όλα για το νηπιαγωγείο!: υπευθυνότητες τάξης
two posters with children and plants on them, one has a potted plant in the middle
υπευθυνότητες τάξης
Όλα για το νηπιαγωγείο!: υπευθυνότητες τάξης
a door decorated like a castle with name tags on it
Το ημερολόγιο μας και το παλάτι της καλής συμπεριφοράς
...Το Νηπιαγωγείο μ' αρέσει πιο πολύ.: Το ημερολόγιο μας και το παλάτι της καλής συμπεριφοράς