Βιολογία της μέλισσας

Μορφολογία & Ανατομία της μέλισσας, Χαρακτηριστικά των ατόμων της κυψέλης, Κατανομή εργασίας κ.α πολλά..
Στάδια ανάπτυξης απο αυγό σε προνύμφη και νύμφη ανα ημέρα.

Στάδια ανάπτυξης απο αυγό σε προνύμφη και νύμφη ανα ημέρα.

Αυγό - Προνύμφη - Νύμφη - Ενήλικη μέλισσα

Αυγό - Προνύμφη - Νύμφη - Ενήλικη μέλισσα

Ο βιολογικός κύκλος της μέλισσας περιλαμβάνει τα στάδια ανάπτυξής της, τα οποία είναι το αυγό, η προνύμφη, η νύμφη και το ενήλικο έντομο (βασίλισσα, εργάτρια και κηφήνας).

Ο βιολογικός κύκλος της μέλισσας περιλαμβάνει τα στάδια ανάπτυξής της, τα οποία είναι το αυγό, η προνύμφη, η νύμφη και το ενήλικο έντομο (βασίλισσα, εργάτρια και κηφήνας).

Η κατανομή εργασίας της εργάτριας μέλισσας - Melissokomia Net - Η καθαρίστρια μέλισσα

Η κατανομή εργασίας της εργάτριας μέλισσας - Melissokomia Net - Η καθαρίστρια μέλισσα

Μορφολογικές και ανατοµικές διαφορές µεταξύ εργάτριας, βασίλισσας και κηφήνα.

Μορφολογικές και ανατοµικές διαφορές µεταξύ εργάτριας, βασίλισσας και κηφήνα.

Ανατομία της μέλισσας

Ανατομία της μέλισσας

Εικόνα 19. Φαλλός κηφήνα µετά την αναστροφή (από Snodgrass, 1975).

Εικόνα 19. Φαλλός κηφήνα µετά την αναστροφή (από Snodgrass, 1975).

anatomia-tis-melissas-1

anatomia-tis-melissas-1

Εικόνα 17. Πεπτικό σύστηµα της µέλισσας. Αριστερά φαίνεται λεπτοµέρεια του προστόµαχου (από Dade, 1962).

Εικόνα 17. Πεπτικό σύστηµα της µέλισσας. Αριστερά φαίνεται λεπτοµέρεια του προστόµαχου (από Dade, 1962).

Αισθήσεις των μελισσών

Αισθήσεις των μελισσών

Pinterest
Αναζήτηση