Περισσότερες ιδέες από το ABANDONED
Λεύκωμα : Το Ηρώον του Αγώνος - Ο Πλαπούτας αμύνεται κατά του εχθρού.Πρόκειτα ιγια ανατύπωση τετραχρωμίας του πίνακα του Von Hess με θέμα τον αγωνιστή του 21 Πλαπούτα να μάχεται στο Σχοινοχώρι της Πελοποννήσου με τα στρατεύματα του Δράμαλη τον Ιούλιο του 1822.Ο γερμανός ζωγράφος Peter Von Hess φιλοτέχνησε κατά το διάστημα 1827-1834, 40 λιθογραφίες με θέματα από την Ελληνική Επανάσταση μετά από ανάθεση από τον φιλέλληνα βασιλιά της Βαυαρίας Λουδοβίκο, πατέρα του Όθωνα .

Λεύκωμα : Το Ηρώον του Αγώνος - Ο Πλαπούτας αμύνεται κατά του εχθρού.Πρόκειτα ιγια ανατύπωση τετραχρωμίας του πίνακα του Von Hess με θέμα τον αγωνιστή του 21 Πλαπούτα να μάχεται στο Σχοινοχώρι της Πελοποννήσου με τα στρατεύματα του Δράμαλη τον Ιούλιο του 1822.Ο γερμανός ζωγράφος Peter Von Hess φιλοτέχνησε κατά το διάστημα 1827-1834, 40 λιθογραφίες με θέματα από την Ελληνική Επανάσταση μετά από ανάθεση από τον φιλέλληνα βασιλιά της Βαυαρίας Λουδοβίκο, πατέρα του Όθωνα .

Πάνθεο Ηρώων του 21 - Ο Σαχτούρης και αι ναυτικαί νίκαι του 1824.Πρόκειται για ανατύπωση λιθογραφίας του Von Hess με θέμα τον αγωνιστή Ύδραίο ναυτικό του 21 Γεώργιο Σαχτούρη και τη ναυμαχία στη Σάμο την 1η Αυγούστου 1824.Ο γερμανός ζωγράφος Peter Von Hess φιλοτέχνησε κατά το διάστημα 1827-1834, 40 λιθογραφίες με θέματα από την Ελληνική Επανάσταση μετά από ανάθεση από τον φιλέλληνα βασιλιά της Βαυαρίας Λουδοβίκο, πατέρα του Όθωνα .Τα πρωτότυπα ευρίσκονται στην Πινακοθήκη του Μονάχου στη…

Πάνθεο Ηρώων του 21 - Ο Σαχτούρης και αι ναυτικαί νίκαι του 1824.Πρόκειται για ανατύπωση λιθογραφίας του Von Hess με θέμα τον αγωνιστή Ύδραίο ναυτικό του 21 Γεώργιο Σαχτούρη και τη ναυμαχία στη Σάμο την 1η Αυγούστου 1824.Ο γερμανός ζωγράφος Peter Von Hess φιλοτέχνησε κατά το διάστημα 1827-1834, 40 λιθογραφίες με θέματα από την Ελληνική Επανάσταση μετά από ανάθεση από τον φιλέλληνα βασιλιά της Βαυαρίας Λουδοβίκο, πατέρα του Όθωνα .Τα πρωτότυπα ευρίσκονται στην Πινακοθήκη του Μονάχου στη…

Εξοπλισμός του Θ. Κολοκοτρώνη

Εξοπλισμός του Θ. Κολοκοτρώνη

Λεύκωμα : Το Ηρώον του Αγώνος - Καταστροφή δια λιμού κατά την Ακράτα πολυαρίθμων Τούρκων.Πρόκειτα ιγια ανατύπωση τετραχρωμίας του πίνακα του Von Hess με θέμα την παράδοση των εναπομεινάντων Τούρκων στην Ακράτα στον αγωνιστή του 21 Ανδρέα Λόντο, τον Φεβρουάριο του 1823Ο γερμανός ζωγράφος Peter Von Hess φιλοτέχνησε κατά το διάστημα 1827-1834, 40 λιθογραφίες με θέματα από την Ελληνική Επανάσταση μετά από ανάθεση από τον φιλέλληνα βασιλιά της Βαυαρίας Λουδοβίκο, πατέρα του Όθωνα .

Λεύκωμα : Το Ηρώον του Αγώνος - Καταστροφή δια λιμού κατά την Ακράτα πολυαρίθμων Τούρκων.Πρόκειτα ιγια ανατύπωση τετραχρωμίας του πίνακα του Von Hess με θέμα την παράδοση των εναπομεινάντων Τούρκων στην Ακράτα στον αγωνιστή του 21 Ανδρέα Λόντο, τον Φεβρουάριο του 1823Ο γερμανός ζωγράφος Peter Von Hess φιλοτέχνησε κατά το διάστημα 1827-1834, 40 λιθογραφίες με θέματα από την Ελληνική Επανάσταση μετά από ανάθεση από τον φιλέλληνα βασιλιά της Βαυαρίας Λουδοβίκο, πατέρα του Όθωνα .

Jean M. Mercier (1788-1874)-Μεσολογγιτες πρόσφυγες, Refugees from Missolongi, about 1830

Jean M. Mercier (1788-1874)-Μεσολογγιτες πρόσφυγες, Refugees from Missolongi, about 1830

Грек и Арнаут (Greek and Arnaut), Russia 1862

Грек и Арнаут (Greek and Arnaut), Russia 1862

"Markos Botsaris surprises the Ottoman camp and falls fatally wounded" by Eugène Delacroix.

"Markos Botsaris surprises the Ottoman camp and falls fatally wounded" by Eugène Delacroix.

Hess Peter von (1792 - 1871)  Οι Έλληνες. Λάδι σε χαρτόνι. Συλλογή Εθνικής Πινακοθήκης.  Hess Peter von (1792 - 1871)  The Greeks. Oil on cardboard. National Gallery collection.

Hess Peter von (1792 - 1871) Οι Έλληνες. Λάδι σε χαρτόνι. Συλλογή Εθνικής Πινακοθήκης. Hess Peter von (1792 - 1871) The Greeks. Oil on cardboard. National Gallery collection.

«Ο όρκος του λόρδου Βύρωνα στον τάφο του Μάρκου Μπότσαρη στο Μεσολόγγι». Επιζωγραφισμένη λιθογραφία, σχεδ. Ant. Dadola, λιθ.  Buzeghel.  Εθνικό Ιστορικό Μουσείο , Αθήνα

«Ο όρκος του λόρδου Βύρωνα στον τάφο του Μάρκου Μπότσαρη στο Μεσολόγγι». Επιζωγραφισμένη λιθογραφία, σχεδ. Ant. Dadola, λιθ. Buzeghel. Εθνικό Ιστορικό Μουσείο , Αθήνα

Jules le Coeur (1832-1882)-Greek family in a landscape

Jules le Coeur (1832-1882)-Greek family in a landscape