Ρόδος

105 Pins
 1y
Collection by
a man standing next to a horse with a box on it's back,
100 natural soap-Donkey milk soap! - EL GRECO COSMETICS
an old photo of a statue in front of a building
black and white photograph of people in an old convertible car on the beach with water behind them
an old photo of beach huts on the sand near the ocean with buildings in the background
Η ΡΟΔΟΣ ΤΟΥ ΧΤΕΣ Άποψης της παραλίας του Κόβα καρτ ποστάλ του 1930 το κέντρο έχει κτιστή, Με την ονομασία το κέντρο της Βαγγελιός τότε το θυμάται κε ο πατέρας μου όταν ήταν δεκαεννέα χρονών.. — στην τοποθεσία ΡΟΔΟΣ 1900 - 1971 ..
an image of three statues in the fog with text that reads diagoras atotapas
an old black and white photo of a building under construction
an old photo with the words, to oggyorotroopia de agon ave
black and white photograph of an old building
a man walking down a dirt road under a night sky with stars in the background
an old castle with red flowers growing out of it's walls and trees in the foreground