Μοντέρνα αρχιτεκτονική

a modern house with stone and glass architecture on the outside, along with large garage doors
Moving Company Quotes & Tips to Plan Your Move | MYMOVE
a modern house with an outdoor patio and dining table in the foreground, surrounded by grass
Moderne architectuur Look I'm Home - West-Vlaanderen - ABS Bouwteam
a large white house sitting on top of a lush green field next to a swimming pool
Villabouw realisaties - strak moderne villa - Dumobil nieuwbouw in Oost- en West-Vlaanderen
a house with a swimming pool in front of it at night time and lights on the windows
Fachada contrafrente de casa moderna del estudio de arquitectura Arquitecto Daniel Tarrío y Asoc.
a living room filled with lots of white furniture
Casa De La Palmera del Estudio PikoHome PKH