ΜυρτωΜπερτσατου

ΜυρτωΜπερτσατου

ΜυρτωΜπερτσατου
More ideas from ΜυρτωΜπερτσατου
The pygmy marmoset (also called the dwarf monkey) hangs out in the rainforest canopies of western Brazil, southeastern Colombia, eastern Ecuador, eastern Peru

The finger monkey is the tiniest living primate in the world. It’s so small that it can hold on to your finger. Finger monkeys are, as a matter of fact, pygmy marmosets. They are also known by the names ‘pocket monkey’ and ‘tiny lion’. I WANT ONE!