Σκηνή από τους εορτασμούς της εκατονταετηρίδας της ανεξαρτησίας της Ελλάδας, στην Πάτρα. - PUAUX, René -  1932

Σκηνή από τους εορτασμούς της εκατονταετηρίδας της ανεξαρτησίας της Ελλάδας, στην Πάτρα. - PUAUX, René - 1932

GREECE 1920 PATRAS ST. NIKOLAS RUE CELEBRATION EXTREMELY RARE !!!! -delcampe

prima_rolia sells an item at a starting price of until Friday, 15 March 2013 EET in the Greece category on Delcampe

Patras, Greece I remember climbing these steps at this very same time of day! Beautiful!

Patras, Greece I remember climbing these steps at this very same time of day!

1920 Patras Majestic Hotel Real Photo

1920 PATRAS GREECE RPPC Majestic Hotel * Real Photo Postcard

Patras, Greece - Πάτρα

Patras, Greece - Πάτρα

Patras Roman Odeon by annie_stru, via Flickr

Patras Roman Odeon by annie_stru, via Flickr

Pinterest
Search