ΜΝΗΜΕΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

ΜΝΗΜΕΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

Thessaloniki / Ιστότοπος για θέματα Ιστορίας τής Θεσσαλονίκης καί του Συλλεκτισμού. Ὄλβιος ὅστις ἱστορίης ἔσχεν μάθησιν.
ΜΝΗΜΕΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
More ideas from ΜΝΗΜΕΣ
1η ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΛΛΕΚΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ:ΡΟΜΑΝΤΙΚΕΣ ΚΑΡΤ ΠΟΣΤΑΛ-ΧΙΟΥMΟΡΙΣΤΙΚΕΣ ΕΝΗΛΙΚΩΝ-225η.Άνθρωπος μεθυσμένος, γάιδαρος σαμαρωμένος. Αλλη μιά πολύ ωραία έγχρωμη κάρτ ποστάλ,Γερμανού έκδότη ,ταχυδρομημένη από τήν Αθήνα στή Θεσσαλονίλη στί; 6 Ιανουαρίου 1929.

1η ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΛΛΕΚΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ:ΡΟΜΑΝΤΙΚΕΣ ΚΑΡΤ ΠΟΣΤΑΛ-ΧΙΟΥMΟΡΙΣΤΙΚΕΣ ΕΝΗΛΙΚΩΝ-225η.Άνθρωπος μεθυσμένος, γάιδαρος σαμαρωμένος. Αλλη μιά πολύ ωραία έγχρωμη κάρτ ποστάλ,Γερμανού έκδότη ,ταχυδρομημένη από τήν Αθήνα στή Θεσσαλονίλη στί; 6 Ιανουαρίου 1929.

1η ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΛΛΕΚΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ:ΡΟΜΑΝΤΙΚΕΣ ΚΑΡΤ ΠΟΣΤΑΛ-ΧΙΟΥMΟΡΙΣΤΙΚΕΣ ΕΝΗΛΙΚΩΝ-225η. Αλλη μιά με ένα μεθυσμένο πού επιστρέφει μάλλον στό σπίτι του καί θέλει να μή το΄ν αντιληφθούν.πατάει στα νύχια,αλλά σπάζει τα τζάμια στό θερμοκήπιο τής αυλής του.Ταχυδρομημένη από τήν Αθήνα στή Θεσσαλονίκη στίς 30/1/1939

1η ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΛΛΕΚΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ:ΡΟΜΑΝΤΙΚΕΣ ΚΑΡΤ ΠΟΣΤΑΛ-ΧΙΟΥMΟΡΙΣΤΙΚΕΣ ΕΝΗΛΙΚΩΝ-225η. Αλλη μιά με ένα μεθυσμένο πού επιστρέφει μάλλον στό σπίτι του καί θέλει να μή το΄ν αντιληφθούν.πατάει στα νύχια,αλλά σπάζει τα τζάμια στό θερμοκήπιο τής αυλής του.Ταχυδρομημένη από τήν Αθήνα στή Θεσσαλονίκη στίς 30/1/1939

1η ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΛΛΕΚΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ:ΡΟΜΑΝΤΙΚΕΣ ΚΑΡΤ ΠΟΣΤΑΛ-ΧΙΟΥMΟΡΙΣΤΙΚΕΣ ΕΝΗΛΙΚΩΝ-226η. Aυτό είναι πού λένε το τερπνόν μετά ωφελίμου.Ε καί η ομπρέλα θέλει το ..νοίκι της!

1η ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΛΛΕΚΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ:ΡΟΜΑΝΤΙΚΕΣ ΚΑΡΤ ΠΟΣΤΑΛ-ΧΙΟΥMΟΡΙΣΤΙΚΕΣ ΕΝΗΛΙΚΩΝ-226η. Aυτό είναι πού λένε το τερπνόν μετά ωφελίμου.Ε καί η ομπρέλα θέλει το ..νοίκι της!

1η ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΛΛΕΚΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ:ΡΟΜΑΝΤΙΚΕΣ ΚΑΡΤ ΠΟΣΤΑΛ-ΧΙΟΥMΟΡΙΣΤΙΚΕΣ ΕΝΗΛΙΚΩΝ-226η. Xωρίς σχόλια.

1η ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΛΛΕΚΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ:ΡΟΜΑΝΤΙΚΕΣ ΚΑΡΤ ΠΟΣΤΑΛ-ΧΙΟΥMΟΡΙΣΤΙΚΕΣ ΕΝΗΛΙΚΩΝ-226η. Xωρίς σχόλια.

1η ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΛΛΕΚΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ:ΡΟΜΑΝΤΙΚΕΣ ΚΑΡΤ ΠΟΣΤΑΛ-ΧΙΟΥMΟΡΙΣΤΙΚΕΣ ΕΝΗΛΙΚΩΝ-226η.Ιδού λοιπόν καί ένα ..ανώδυνο φάρμακο γιά τίς γλωσούδες αλλά καί τίς κουτσομπόλες.

1η ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΛΛΕΚΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ:ΡΟΜΑΝΤΙΚΕΣ ΚΑΡΤ ΠΟΣΤΑΛ-ΧΙΟΥMΟΡΙΣΤΙΚΕΣ ΕΝΗΛΙΚΩΝ-226η.Ιδού λοιπόν καί ένα ..ανώδυνο φάρμακο γιά τίς γλωσούδες αλλά καί τίς κουτσομπόλες.

1η ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΛΛΕΚΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ:ΡΟΜΑΝΤΙΚΕΣ ΚΑΡΤ ΠΟΣΤΑΛ-ΧΙΟΥMΟΡΙΣΤΙΚΕΣ ΕΝΗΛΙΚΩΝ-227η.Μιά σειρά λοιπόν καρτ ποστάλ γυναικών καί ανδρών με ..ειδυλλιακά συναισθήματα ο ένας-μία γιά τόν άλλο-μία..Προχθές δείξαμε μιά γλωσσού με τήν γλώσσα καρφωμένη.Ε σήμερα σειρά έχει ένας άντρας φιγουρατζής,φουσκωτός καί κορδωμένος

1η ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΛΛΕΚΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ:ΡΟΜΑΝΤΙΚΕΣ ΚΑΡΤ ΠΟΣΤΑΛ-ΧΙΟΥMΟΡΙΣΤΙΚΕΣ ΕΝΗΛΙΚΩΝ-227η.Μιά σειρά λοιπόν καρτ ποστάλ γυναικών καί ανδρών με ..ειδυλλιακά συναισθήματα ο ένας-μία γιά τόν άλλο-μία..Προχθές δείξαμε μιά γλωσσού με τήν γλώσσα καρφωμένη.Ε σήμερα σειρά έχει ένας άντρας φιγουρατζής,φουσκωτός καί κορδωμένος

1η ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΛΛΕΚΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ:ΡΟΜΑΝΤΙΚΕΣ ΚΑΡΤ ΠΟΣΤΑΛ-ΧΙΟΥMΟΡΙΣΤΙΚΕΣ ΕΝΗΛΙΚΩΝ-228η. Σήμερα η σειρά τών κατσικών, εε τών γυναικών πιό σωστά γραμμένο.

1η ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΛΛΕΚΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ:ΡΟΜΑΝΤΙΚΕΣ ΚΑΡΤ ΠΟΣΤΑΛ-ΧΙΟΥMΟΡΙΣΤΙΚΕΣ ΕΝΗΛΙΚΩΝ-228η. Σήμερα η σειρά τών κατσικών, εε τών γυναικών πιό σωστά γραμμένο.

1η ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΛΛΕΚΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ:ΡΟΜΑΝΤΙΚΕΣ ΚΑΡΤ ΠΟΣΤΑΛ-ΧΙΟΥMΟΡΙΣΤΙΚΕΣ ΕΝΗΛΙΚΩΝ-229η. Τι γαμπρός!!

1η ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΛΛΕΚΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ:ΡΟΜΑΝΤΙΚΕΣ ΚΑΡΤ ΠΟΣΤΑΛ-ΧΙΟΥMΟΡΙΣΤΙΚΕΣ ΕΝΗΛΙΚΩΝ-229η. Τι γαμπρός!!

1η ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΛΛΕΚΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ:ΡΟΜΑΝΤΙΚΕΣ ΚΑΡΤ ΠΟΣΤΑΛ-ΧΙΟΥMΟΡΙΣΤΙΚΕΣ ΕΝΗΛΙΚΩΝ-230η. Τι γοητία!!

1η ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΛΛΕΚΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ:ΡΟΜΑΝΤΙΚΕΣ ΚΑΡΤ ΠΟΣΤΑΛ-ΧΙΟΥMΟΡΙΣΤΙΚΕΣ ΕΝΗΛΙΚΩΝ-230η. Τι γοητία!!