Ευλογημένη μητέρα παναγία

14 Pins
 9mo
Collection by
an aerial view of a building with the words in russian and english on it's front door
an image of jesus holding the hand of mary in front of him with words above it
Orthodoxy, Believe, Gif
an image of the virgin mary and child jesus with text in russian on black background
an icon of the mother and child jesus with text in russian on a gold background
an image of the virgin mary and child jesus with flowers around it, on a red background
an image of jesus holding a child in his arms with the words k - oyel
an image of the virgin mary and child jesus on display in a church with flowers
an icon of the virgin mary and child jesus
🇬🇷✝️Θεοτόκε ἡ ἐλπίς, πάντων τῶν Χριστιανῶν,Σκέπε, φρούρει, φύλαττε, τούς ἐλπίζοντας εἰς σέ.