Μονοπάτια
More ideas from Μονοπάτια
Κάθε φορά που ακούω αυτό το υπέροχο τραγούδι, θυμάμαι τον άνθρωπο που μου το έμαθε πριν από χρόνια. Ήλπιζα πως ίσως κάποια στιγμή θα μπορούσαμε να το απολαύσουμε παρέα. Αυτό όμως δεν πρόκειται να γ…

Κάθε φορά που ακούω αυτό το υπέροχο τραγούδι, θυμάμαι τον άνθρωπο που μου το έμαθε πριν από χρόνια. Ήλπιζα πως ίσως κάποια στιγμή θα μπορούσαμε να το απολαύσουμε παρέα. Αυτό όμως δεν πρόκειται να γ…

zacque: “ ”

I adore black and white photography. There is such an innocence to it that covers all of the colorful flaws of a colored image. The asymmetrical line that is created in this image by the boats sail and water reflection is what caught my eye.

A big tall painting of three Himalayan Poppies. I've painted these poppy flowers a duck egg blue and the gold and cream bring a warmth to the painting. Ideal addition for anybody with a duck egg an...

ARTFINDER: Three Himalayan Poppies by Amanda Dagg - A big tall painting of three Himalayan Poppies. I've painted these poppy flowers a duck egg blue and the gold and cream bring a warmth to the painting.

Baby Saw Whet Owls and Saddleback Caterpillar by Psithyrus ~ this is just about the cutest thing ever!

Two inquisitive baby northern saw whet owl chicks are pondering whether a colorful spiny caterpillar would make a good snack. Baby Saw Whet Owls and Saddleback Caterpillar