ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ

Η Εταιρεία Κοινωνικών Εφαρμογών είναι μια καινοτόμος Κοινωνική Συνεταιριστική Επιχείρηση που δημιουργήθηκε με την επιστημονική αρωγή του Ινστιτούτου Κοινωνικής Οικονομίας.
ANAKOINΩΣΗ Στο πλαίσιο της πρώτης φάσης ανάπτυξης αναζητά η ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ - ΚΟΙΝΣΕΠ εξωτερικούς συνεργάτες στο νομό Θεσσαλονίκης στους παρακάτω τομείς: - Πωλήσεων - Χορηγιών - Μάρκετινγκ Δεκτές μόνον σοβαρές προτάσεις. Κατάθεση βιογραφικών στο info@ekief.gr (υπόψη Διοικούσας Επιτροπής) Πληροφορίες στο κινητό 6944-18.17.72.

ANAKOINΩΣΗ Στο πλαίσιο της πρώτης φάσης ανάπτυξης αναζητά η ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ - ΚΟΙΝΣΕΠ εξωτερικούς συνεργάτες στο νομό Θεσσαλονίκης στους παρακάτω τομείς: - Πωλήσεων - Χορηγιών - Μάρκετινγκ Δεκτές μόνον σοβαρές προτάσεις. Κατάθεση βιογραφικών στο info@ekief.gr (υπόψη Διοικούσας Επιτροπής) Πληροφορίες στο κινητό 6944-18.17.72.

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΜΕΤΑΞΥ ΤΩΝ ΕΚΔΟΣΕΩΝ «ΡΑΔΑΜΑΝΘΥΣ» ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ – ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ Πολυδιάστατη συνεργασία «ξεκινούν» οι εκδόσεις «Ραδαμάνθυς» και η Εταιρεία Κοινωνικών Εφαρμογών – Κοινωνική Συνεταιριστική Επιχείρηση, απ' όπου οι Μονογονείς, Άνεργοι και ΑμεΑ θα προμηθεύονται ποιοτικά βιβλία σε προσιτές τιμές μέσω αλληλογραφίας και διαδικτύου.

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΜΕΤΑΞΥ ΤΩΝ ΕΚΔΟΣΕΩΝ «ΡΑΔΑΜΑΝΘΥΣ» ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ – ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ Πολυδιάστατη συνεργασία «ξεκινούν» οι εκδόσεις «Ραδαμάνθυς» και η Εταιρεία Κοινωνικών Εφαρμογών – Κοινωνική Συνεταιριστική Επιχείρηση, απ' όπου οι Μονογονείς, Άνεργοι και ΑμεΑ θα προμηθεύονται ποιοτικά βιβλία σε προσιτές τιμές μέσω αλληλογραφίας και διαδικτύου.

ANAKOINΩΣΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΜΕΤΑΞΥ ΤΩΝ ΕΚΔΟΣΕΩΝ "ΠΕΡΙΠΛΟΥΣ" ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ - ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ Στο πλαίσιο προβολής της πολιτιστικής δημιουργίας και κληρονομιάς ανακοινώνεται η συνεργασία της Εταιρείας Κοινωνικών Εφαρμογών- Κοινωνική Συνεταιριστική Επιχείρηση με τις εκδόσεις «Περίπλους» . Οι Αρχηγοί Μονογονεϊκών Οικογενειών, Άνεργοι ή ΑμεΑ μπορούν να αποκτούν επιλεγμένες εκδόσεις σε προσιτές τιμές μέσω αλληλογραφίας ή του διαδικτύου.

ANAKOINΩΣΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΜΕΤΑΞΥ ΤΩΝ ΕΚΔΟΣΕΩΝ "ΠΕΡΙΠΛΟΥΣ" ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ - ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ Στο πλαίσιο προβολής της πολιτιστικής δημιουργίας και κληρονομιάς ανακοινώνεται η συνεργασία της Εταιρείας Κοινωνικών Εφαρμογών- Κοινωνική Συνεταιριστική Επιχείρηση με τις εκδόσεις «Περίπλους» . Οι Αρχηγοί Μονογονεϊκών Οικογενειών, Άνεργοι ή ΑμεΑ μπορούν να αποκτούν επιλεγμένες εκδόσεις σε προσιτές τιμές μέσω αλληλογραφίας ή του διαδικτύου.

ANAKOINΩΣΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΜΕΤΑΞΥ ΤΩΝ ΕΚΔΟΣΕΩΝ "ΠΕΡΙΠΛΟΥΣ" ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ - ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ Στο πλαίσιο προβολής της πολιτιστικής δημιουργίας και κληρονομιάς ανακοινώνεται η συνεργασία της Εταιρείας Κοινωνικών Εφαρμογών- Κοινωνική Συνεταιριστική Επιχείρηση με τις εκδόσεις «Περίπλους» . Οι Αρχηγοί Μονογονεϊκών Οικογενειών, Άνεργοι ή ΑμεΑ μπορούν να αποκτούν επιλεγμένες εκδόσεις σε προσιτές τιμές μέσω αλληλογραφίας ή του διαδικτύου.

ANAKOINΩΣΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΜΕΤΑΞΥ ΤΩΝ ΕΚΔΟΣΕΩΝ "ΠΕΡΙΠΛΟΥΣ" ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ - ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ Στο πλαίσιο προβολής της πολιτιστικής δημιουργίας και κληρονομιάς ανακοινώνεται η συνεργασία της Εταιρείας Κοινωνικών Εφαρμογών- Κοινωνική Συνεταιριστική Επιχείρηση με τις εκδόσεις «Περίπλους» . Οι Αρχηγοί Μονογονεϊκών Οικογενειών, Άνεργοι ή ΑμεΑ μπορούν να αποκτούν επιλεγμένες εκδόσεις σε προσιτές τιμές μέσω αλληλογραφίας ή του διαδικτύου.

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ  Στην προετοιμασία της δεύτερης ΔΩΡΕΑΝ ΣΥΝΑΝΤΗΣΗΣ που αφορά στο Εξειδικευμένο σεμινάριο της Δημιουργικής Απασχόλησης Παιδιών βρίσκεται η ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ- ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ λόγω αυξημένου ενδιαφέροντος.  ηλεκτρονική φόρμα εγγραφής: https://docs.google.com/forms/d/1NP8t_Ik8Zxc3prUIpepNGLZp6xaPYzws_lKXTd8InJ8/editS

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Στην προετοιμασία της δεύτερης ΔΩΡΕΑΝ ΣΥΝΑΝΤΗΣΗΣ που αφορά στο Εξειδικευμένο σεμινάριο της Δημιουργικής Απασχόλησης Παιδιών βρίσκεται η ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ- ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ λόγω αυξημένου ενδιαφέροντος. ηλεκτρονική φόρμα εγγραφής: https://docs.google.com/forms/d/1NP8t_Ik8Zxc3prUIpepNGLZp6xaPYzws_lKXTd8InJ8/editS

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ - ΚΟΙΝΣΕΠ αναζητά 5 εθελοντές και εθελόντριες για πολιτιστικές - εκπάιδευτικές δραστηριότητες. Επίσης, αναζητά 3 εθελοντές- εθελόντριες για γραμματειακή υποστήριξη ( εκτός των ήδη υφιστάμενων). Προς τους εθελοντές θα δοθεί βεβαίωση παρακολούθησης ή συστατική επιστολή. Περισσότερες πληροφορίες- κατάθεση βιογραφικών στο info@ekief.gr, στο τηλέφωνο 6944-18.17.72 ή στο kariera.gr, όπου σύντομα αναρτώνται δύο σχετικές ξεχωριστές δημοσιεύσεις.

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ - ΚΟΙΝΣΕΠ αναζητά 5 εθελοντές και εθελόντριες για πολιτιστικές - εκπάιδευτικές δραστηριότητες. Επίσης, αναζητά 3 εθελοντές- εθελόντριες για γραμματειακή υποστήριξη ( εκτός των ήδη υφιστάμενων). Προς τους εθελοντές θα δοθεί βεβαίωση παρακολούθησης ή συστατική επιστολή. Περισσότερες πληροφορίες- κατάθεση βιογραφικών στο info@ekief.gr, στο τηλέφωνο 6944-18.17.72 ή στο kariera.gr, όπου σύντομα αναρτώνται δύο σχετικές ξεχωριστές δημοσιεύσεις.

«ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΣΤΗΝ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΠΑΙΔΙΩΝ»    Σεμινάριο EKIEF SOCIAL APPLICATIONS ENTERPRISE Τρίτη , 16 Μαΐου 2017, 18.00- 21.00 Grand Hotel Palace Thessaloniki  ( προσβάσιμο στα ΑμεΑ) Μοναστηρίου 305- 307 Επίσημο site σεμιναρίου: https://lnkd.in/gmUy6Vk  Ηλεκτρονική φόρμα εγγραφής στην διεύθυνση: https://lnkd.in/gdn86Q9

«ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΣΤΗΝ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΠΑΙΔΙΩΝ» Σεμινάριο EKIEF SOCIAL APPLICATIONS ENTERPRISE Τρίτη , 16 Μαΐου 2017, 18.00- 21.00 Grand Hotel Palace Thessaloniki ( προσβάσιμο στα ΑμεΑ) Μοναστηρίου 305- 307 Επίσημο site σεμιναρίου: https://lnkd.in/gmUy6Vk Ηλεκτρονική φόρμα εγγραφής στην διεύθυνση: https://lnkd.in/gdn86Q9

H πιο πολύτιμη στιγμή είναι, όταν παίζουμε μαζί με τα παιδιά μας! Σεμινάριο για τη δημιουργική Απασχόληση Παιδιών. Τρίτη-16 Μαΐου 2017, 18.00- 21.00, Grand Hotel Palace Μοναστηρίου 305- 307, 54628, Θεσσαλονίκη Γενική είσοδος: 10 ευρώ. AμεΑ: Δωρεάν Πληροφορίες:698 653 6462 και 6944-18.17.72 Email: info@ekief.gr Ηλεκτρονική Φόρμα Εγγραφής: https://docs.google.com/forms/d/1NP8t_Ik8Zxc3prUIpepNGLZp6xaPYzws_lKXTd8InJ8/viewform?edit_requested=true

H πιο πολύτιμη στιγμή είναι, όταν παίζουμε μαζί με τα παιδιά μας! Σεμινάριο για τη δημιουργική Απασχόληση Παιδιών. Τρίτη-16 Μαΐου 2017, 18.00- 21.00, Grand Hotel Palace Μοναστηρίου 305- 307, 54628, Θεσσαλονίκη Γενική είσοδος: 10 ευρώ. AμεΑ: Δωρεάν Πληροφορίες:698 653 6462 και 6944-18.17.72 Email: info@ekief.gr Ηλεκτρονική Φόρμα Εγγραφής: https://docs.google.com/forms/d/1NP8t_Ik8Zxc3prUIpepNGLZp6xaPYzws_lKXTd8InJ8/viewform?edit_requested=true

"Εγώ πολύ σας αγάπησα, παιδιά, και θέλω μέσα από αυτό το βιβλίο να γίνουμε φίλοι" ! Τα παιδιά μαθαίνουν ν΄αγαπούν τα ζώα με το βιβλίο της Lia White "Με λένε Greco και είμαι Σκύλος" (Εκδόσεις Περίπλους). Αποκτήστε το, μέσω της φόρμας της  Εταιρείας Κοινωνικών Εφαρμογών! https://docs.google.com/forms/d/1Upfgqq4GoDUCzq6ekcjU27Vj4bQJir_EqgfWNl2k8zs/viewform?edit_requested=true

"Εγώ πολύ σας αγάπησα, παιδιά, και θέλω μέσα από αυτό το βιβλίο να γίνουμε φίλοι" ! Τα παιδιά μαθαίνουν ν΄αγαπούν τα ζώα με το βιβλίο της Lia White "Με λένε Greco και είμαι Σκύλος" (Εκδόσεις Περίπλους). Αποκτήστε το, μέσω της φόρμας της Εταιρείας Κοινωνικών Εφαρμογών! https://docs.google.com/forms/d/1Upfgqq4GoDUCzq6ekcjU27Vj4bQJir_EqgfWNl2k8zs/viewform?edit_requested=true

Υποστηρικτές του Σεμιναρίου Αυτοβελτίωσης με τον Σωτήρη Γλυκοφρύδη είναι το Radio Steki Amea (https://www.stekiradio.gr/), το Τhessaloniki City (http://salonikiinfo.com/ru/), το Greco Book (http://grekobook.ru/), η 3 Venizelou - Luxurious Office Space (http://www.3venizelou.gr/ ) , το στούντιο φωτογράφησης- βιντεοσκόπησης Optik Photography (https://www.facebook.com/OptikPhotography/) και η επιχείρηση εστίασης Μπαχτσές, όπως πάντα (https://www.facebook.com/mpaxtsesthessaloniki/)

Υποστηρικτές του Σεμιναρίου Αυτοβελτίωσης με τον Σωτήρη Γλυκοφρύδη είναι το Radio Steki Amea (https://www.stekiradio.gr/), το Τhessaloniki City (http://salonikiinfo.com/ru/), το Greco Book (http://grekobook.ru/), η 3 Venizelou - Luxurious Office Space (http://www.3venizelou.gr/ ) , το στούντιο φωτογράφησης- βιντεοσκόπησης Optik Photography (https://www.facebook.com/OptikPhotography/) και η επιχείρηση εστίασης Μπαχτσές, όπως πάντα (https://www.facebook.com/mpaxtsesthessaloniki/)

Pinterest
Αναζήτηση