Ρολά σταφιδοψωμα

many baked goods are sitting on tin foil
Σταφιδόψωμα !!!
Σταφιδόψωμα !!! ~ ΜΑΓΕΙΡΙΚΗ ΚΑΙ ΣΥΝΤΑΓΕΣ 2
a plastic bag filled with food sitting on top of a table
Σταφιδόψωμα !!!
Σταφιδόψωμα !!! ~ ΜΑΓΕΙΡΙΚΗ ΚΑΙ ΣΥΝΤΑΓΕΣ 2
a ball of dough sitting on top of a table
Σταφιδόψωμα !!!
Σταφιδόψωμα !!! ~ ΜΑΓΕΙΡΙΚΗ ΚΑΙ ΣΥΝΤΑΓΕΣ 2
the pizza is ready to be baked in the oven
Σταφιδόψωμα !!!
Σταφιδόψωμα !!! ~ ΜΑΓΕΙΡΙΚΗ ΚΑΙ ΣΥΝΤΑΓΕΣ 2
the bread has been made and is ready to be baked in the oven, with pecans on top
Σταφιδόψωμα !!!
Σταφιδόψωμα !!! ~ ΜΑΓΕΙΡΙΚΗ ΚΑΙ ΣΥΝΤΑΓΕΣ 2
freshly baked pastries sitting on top of a baking sheet
Σταφιδόψωμα !!!
Σταφιδόψωμα !!! ~ ΜΑΓΕΙΡΙΚΗ ΚΑΙ ΣΥΝΤΑΓΕΣ 2
many baked goods are sitting on tin foil
Σταφιδόψωμα !!!