«Η Ρίζα του Ιεσσαί»

Μιχαήλ Δαμασκηνός

Root of Jesse - c. Michael Damaskinos Icon from Uncut Mountain Supply A grea.

Μιχαήλ Δαμασκηνός: «Η Αποτομή της Αγίας Παρασκευής»

Μιχαήλ Δαμασκηνός

Paraskeve - The Holy Virgin Martyr of Rome

Μιχαήλ Δαμασκηνός: «Θεία Λειτουργία»

Μιχαήλ Δαμασκηνός

Divina Liturgia celeste, M. Damaskinos XVI sec.

Μιχαήλ Δαμασκηνός «Η Προσκύνηση των Μάγων»

Μιχαήλ Δαμασκηνός

Τhe adoration of the Magi. Michael Damaskenos - St Catherine of SInai Museum, Herakleion, Greece.

Μιχαήλ Δαμασκηνός: «Ιωάννης ο Βαπτιστής»

Μιχαήλ Δαμασκηνός

John the Baptist Angel of Wildness

εικόνα από Μιχαήλ Δαμασκηνό

εικόνα από Μιχαήλ Δαμασκηνό

t15a2pic1

δ. χέρια αγγέλων: η κρητική σχολή ζωγραφικής

t15a2pic1

ΚΡΗΤΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΑΓΙΟΓΡΑΦΙΑΣ

Orthodox icon of Most Holy Theotokos like the "Root or Tree of Jesse". Icon of cent, by Michael Damaskinos, Crete.

Τέχνη | Κρητική Σχολή Αγιογραφίας | Πολιτισμός Κρήτη, Δαμασκηνός Δομήνικος Θεοτοκόπουλος, αγιογραφία - Destination Crete

Τέχνη | Κρητική Σχολή Αγιογραφίας | Πολιτισμός Κρήτη, Δαμασκηνός Δομήνικος Θεοτοκόπουλος, αγιογραφία - Destination Crete

Pinterest
Search