Μαρία Ρεσμπίθα

Μαρία Ρεσμπίθα

Μαρία Ρεσμπίθα
More ideas from Μαρία
by: Beatriz Cavaleiro

This is me someday, when I quit adult life and let my dreads grow freely and hop planes to Europe, and wander the streets of London with all my possessions in a backpack . :: If I could have this length of dreads.