Μαρία Τριανταφυλλίδου

Μαρία Τριανταφυλλίδου

Μαρία Τριανταφυλλίδου
More ideas from Μαρία
Memento Mori (θυμήσου τον θάνατο) | Περί θανάτου, μια ψυχαναλυτική προσέγγιση | Μέρος γ’ - του Στέλιου Χαλκίτη

Memento Mori (θυμήσου τον θάνατο) | Περί θανάτου, μια ψυχαναλυτική προσέγγιση | Μέρος γ’ - του Στέλιου Χαλκίτη

Του Στέλιου Χαλκίτη - Ο θάνατος δεν είναι σκοπός, είναι η προϋπόθεση της ζωής, αναπόσπαστο στοιχείο της ύπαρξης που οφείλουμε, ορθοφρονώντας, να λαμβάνουμε διαρκώς υπόψη τη σύμμεικτη ελλοχευτική παρουσία του.

Του Στέλιου Χαλκίτη - Ο θάνατος δεν είναι σκοπός, είναι η προϋπόθεση της ζωής, αναπόσπαστο στοιχείο της ύπαρξης που οφείλουμε, ορθοφρονώντας, να λαμβάνουμε διαρκώς υπόψη τη σύμμεικτη ελλοχευτική παρουσία του.

Memento Mori (θυμήσου τον θάνατο) | Περί θανάτου, μια ψυχαναλυτική προσέγγιση | Μέρος β’ - του Στέλιου Χαλκίτη

Memento Mori (θυμήσου τον θάνατο) | Περί θανάτου, μια ψυχαναλυτική προσέγγιση | Μέρος β’ - του Στέλιου Χαλκίτη

Dr Oz is sharing the Bloat-Busting Banana Smoothie Recipe he said can help you achieve your weight loss goals all year long by starting your day off right. http://www.recapo.com/dr-oz/dr-oz-recipes/dr-oz-jan-you-ary-weight-loss-bloat-busting-banana-smoothie-recipe/

Dr Oz Jan-You-Ary Weight Loss: Bloat-Busting Banana Smoothie Recipe: Dr Oz: Bloat-Busting Banana Smoothie Recipe: Ingredients cup plain Greek yogurt pitted Dates Banana cup Almond Milk Directions ingredients in a blender to preferred consistency.

Dry Fruits Cake (EGGLESS, SUGARLESS and BUTTERLESS)

As of Christmas, thought of trying out some Diet Cake – EGGLESS, SUGARLESS and BUTTERLESS. This resulted me in trying out this Dry Fruits Cake with no egg, no sugar and no butter.