Γεωμετρική Κούκλα / Geometrical Doll Τα παιχνίδια στην αρχαία Ελλάδα κατείχαν πολύ σημαντική θέση στην διαπαιδαγώγηση των παιδιών. Χειροποίητος πηλός με διάκοσμο, 17εκ. ύψος Kids' toys played an important role from the ancient time. That is why games were included in the children's education program. Handmade clay with decoration, 17cm height. MP 0034PA

Γεωμετρική Κούκλα / Geometrical Doll Τα παιχνίδια στην αρχαία Ελλάδα κατείχαν πολύ σημαντική θέση στην διαπαιδαγώγηση των παιδιών. Χειροποίητος πηλός με διάκοσμο, 17εκ. ύψος Kids' toys played an important role from the ancient time. That is why games were included in the children's education program. Handmade clay with decoration, 17cm height. MP 0034PA

Μινωικός Ταύρος / Minoan Neopalacial Bull Τα παιχνίδια στην αρχαία Ελλάδα κατείχαν πολύ σημαντική θέση στην διαπαιδαγώγηση των παιδιών. Χειροποίητος πηλός με διάκοσμο, 5εκ. Χ 3,5εκ. Kids' toys played an important role from the ancient time. That is why games were included in the children's education program. Handmade clay with decoration, 4,5cm x 5cm. MP 000148

Μινωικός Ταύρος / Minoan Neopalacial Bull Τα παιχνίδια στην αρχαία Ελλάδα κατείχαν πολύ σημαντική θέση στην διαπαιδαγώγηση των παιδιών. Χειροποίητος πηλός με διάκοσμο, 5εκ. Χ 3,5εκ. Kids' toys played an important role from the ancient time. That is why games were included in the children's education program. Handmade clay with decoration, 4,5cm x 5cm. MP 000148

Μινωικός Γάιδαρος / Minoan Neopalacial Donkey Τα παιχνίδια στην αρχαία Ελλάδα κατείχαν πολύ σημαντική θέση στην διαπαιδαγώγηση των παιδιών. Χειροποίητος πηλός με διάκοσμο, 5εκ. Χ 3,5εκ. Kids' toys played an important role from the ancient time. That is why games were included in the childern's education program. Handmade clay with decoration, 5cm x 3,5cm. MP 000147

Μινωικός Γάιδαρος / Minoan Neopalacial Donkey Τα παιχνίδια στην αρχαία Ελλάδα κατείχαν πολύ σημαντική θέση στην διαπαιδαγώγηση των παιδιών. Χειροποίητος πηλός με διάκοσμο, 5εκ. Χ 3,5εκ. Kids' toys played an important role from the ancient time. That is why games were included in the childern's education program. Handmade clay with decoration, 5cm x 3,5cm. MP 000147

The Dolphins, are a detail from the famous 6 metre fresco of a procession or escort of ships at the Akrotiri on Santorini island. Dimensions: 15 x 10 x 6 cm.

The Dolphins, are a detail from the famous 6 metre fresco of a procession or escort of ships at the Akrotiri on Santorini island. Dimensions: 15 x 10 x 6 cm.

Μικρό Άλογο με ρόδες / Neopalacial Pigeon Τα παιχνίδια στην αρχαία Ελλάδα κατείχαν πολύ σημαντική θέση στην διαπαιδαγώγηση των παιδιών. Χειροποίητος πηλός με διάκοσμο, 12εκ. ύψος. Kids' toys played an important role from the ancient time. That is why games were included in the children's education program. Handmade clay with decoration, 12cm height MP 000181

Μικρό Άλογο με ρόδες / Neopalacial Pigeon Τα παιχνίδια στην αρχαία Ελλάδα κατείχαν πολύ σημαντική θέση στην διαπαιδαγώγηση των παιδιών. Χειροποίητος πηλός με διάκοσμο, 12εκ. ύψος. Kids' toys played an important role from the ancient time. That is why games were included in the children's education program. Handmade clay with decoration, 12cm height MP 000181

Ζβούρα / Spinner Τα παιχνίδια στην αρχαία Ελλάδα κατείχαν πολύ σημαντική θέση στην διαπαιδαγώγηση των παιδιών. Χειροποίητος πηλός με διάκοσμο, 8εκ. ύψος. Kids' toys played an important role from the ancient time. That is why games were included in the children's education program. Handmade clay with decoration, 8cm height. MP 000180

Ζβούρα / Spinner Τα παιχνίδια στην αρχαία Ελλάδα κατείχαν πολύ σημαντική θέση στην διαπαιδαγώγηση των παιδιών. Χειροποίητος πηλός με διάκοσμο, 8εκ. ύψος. Kids' toys played an important role from the ancient time. That is why games were included in the children's education program. Handmade clay with decoration, 8cm height. MP 000180

Ζβούρα / Spinner Τα παιχνίδια στην αρχαία Ελλάδα κατείχαν πολύ σημαντική θέση στην διαπαιδαγώγηση των παιδιών. Χειροποίητος πηλός με διάκοσμο, 8εκ. ύψος. Kids' toys played an important role from the ancient time. That is why games were included in the childern's education program. Handmade clay with decoration, 8cm height. MP 000178

Ζβούρα / Spinner Τα παιχνίδια στην αρχαία Ελλάδα κατείχαν πολύ σημαντική θέση στην διαπαιδαγώγηση των παιδιών. Χειροποίητος πηλός με διάκοσμο, 8εκ. ύψος. Kids' toys played an important role from the ancient time. That is why games were included in the childern's education program. Handmade clay with decoration, 8cm height. MP 000178

Μυκηναϊκό Ζώο (Ρυτό) / Mycenaean Animal (Rhyton) Τα παιχνίδια στην αρχαία Ελλάδα κατείχαν πολύ σημαντική θέση στην διαπαιδαγώγηση των παιδιών. Χειροποίητος πηλός με διάκοσμο, 7εκ. Χ 8εκ. Kids' toys played an important role from the ancient time. That is why games were included in the children's education program. Handmade clay with decoration, 8cm x 5cm. MP 000156

Μυκηναϊκό Ζώο (Ρυτό) / Mycenaean Animal (Rhyton) Τα παιχνίδια στην αρχαία Ελλάδα κατείχαν πολύ σημαντική θέση στην διαπαιδαγώγηση των παιδιών. Χειροποίητος πηλός με διάκοσμο, 7εκ. Χ 8εκ. Kids' toys played an important role from the ancient time. That is why games were included in the children's education program. Handmade clay with decoration, 8cm x 5cm. MP 000156

Κόκκορας / Rooster Τα παιχνίδια στην αρχαία Ελλάδα κατείχαν πολύ σημαντική θέση στην διαπαιδαγώγηση των παιδιών. Χειροποίητος πηλός με διάκοσμο, 6,5εκ. Χ 4,53εκ. Kids' toys played an important role from the ancient time. That is why games were included in the children's education program. Handmade clay with decoration, 6,5cm x 4,5cm. MP 000154

Κόκκορας / Rooster Τα παιχνίδια στην αρχαία Ελλάδα κατείχαν πολύ σημαντική θέση στην διαπαιδαγώγηση των παιδιών. Χειροποίητος πηλός με διάκοσμο, 6,5εκ. Χ 4,53εκ. Kids' toys played an important role from the ancient time. That is why games were included in the children's education program. Handmade clay with decoration, 6,5cm x 4,5cm. MP 000154

Ταύρος (Ρυτό) / Bull (Rhyton) Τα παιχνίδια στην αρχαία Ελλάδα κατείχαν πολύ σημαντική θέση στην διαπαιδαγώγηση των παιδιών. Χειροποίητος πηλός με διάκοσμο, 5,5εκ. Χ 4,5εκ. Kids' toys played an important role from the ancient time. That is why games were included in the children's education program. Handmade clay with decoration, 5,5cm x 4,5cm. MP 000153

Ταύρος (Ρυτό) / Bull (Rhyton) Τα παιχνίδια στην αρχαία Ελλάδα κατείχαν πολύ σημαντική θέση στην διαπαιδαγώγηση των παιδιών. Χειροποίητος πηλός με διάκοσμο, 5,5εκ. Χ 4,5εκ. Kids' toys played an important role from the ancient time. That is why games were included in the children's education program. Handmade clay with decoration, 5,5cm x 4,5cm. MP 000153

Μυκηναϊκό Ζώο / Mycenaean Animal Τα παιχνίδια στην αρχαία Ελλάδα κατείχαν πολύ σημαντική θέση στην διαπαιδαγώγηση των παιδιών. Χειροποίητος πηλός με διάκοσμο, 6εκ. Χ 5εκ. Kids' toys played an important role from the ancient time. That is why games were included in the children's education program. Handmade clay with decoration, 6cm x 5cm. MP 000152

Μυκηναϊκό Ζώο / Mycenaean Animal Τα παιχνίδια στην αρχαία Ελλάδα κατείχαν πολύ σημαντική θέση στην διαπαιδαγώγηση των παιδιών. Χειροποίητος πηλός με διάκοσμο, 6εκ. Χ 5εκ. Kids' toys played an important role from the ancient time. That is why games were included in the children's education program. Handmade clay with decoration, 6cm x 5cm. MP 000152

Μυκηναϊκός Ταύρος / Mycenaean Bull Τα παιχνίδια στην αρχαία Ελλάδα κατείχαν πολύ σημαντική θέση στην διαπαιδαγώγηση των παιδιών. Χειροποίητος πηλός με διάκοσμο, 3,5εκ. Χ 5εκ. Kids' toys played an important role from the ancient time. That is why games were included in the children's education program. Handmade clay with decoration, 5cm x 3,5cm. MP 000149

Μυκηναϊκός Ταύρος / Mycenaean Bull Τα παιχνίδια στην αρχαία Ελλάδα κατείχαν πολύ σημαντική θέση στην διαπαιδαγώγηση των παιδιών. Χειροποίητος πηλός με διάκοσμο, 3,5εκ. Χ 5εκ. Kids' toys played an important role from the ancient time. That is why games were included in the children's education program. Handmade clay with decoration, 5cm x 3,5cm. MP 000149

Κουκουβάγια / Owl Τα παιχνίδια στην αρχαία Ελλάδα κατείχαν πολύ σημαντική θέση στην διαπαιδαγώγηση των παιδιών. Χειροποίητος πηλός με διάκοσμο, 4εκ. ύψος. Kids' toys played an important role from the ancient time. That is why games were included in the childern's education program. Handmade clay with decoration, 4cm height. MP 000139

Κουκουβάγια / Owl Τα παιχνίδια στην αρχαία Ελλάδα κατείχαν πολύ σημαντική θέση στην διαπαιδαγώγηση των παιδιών. Χειροποίητος πηλός με διάκοσμο, 4εκ. ύψος. Kids' toys played an important role from the ancient time. That is why games were included in the childern's education program. Handmade clay with decoration, 4cm height. MP 000139

The Dolphins, are a detail from the famous 6 metre fresco of a procession or escort of ships at the Akrotiri on Santorini island. Dimensions: 15 x 10 x 6 cm.

The Dolphins, are a detail from the famous 6 metre fresco of a procession or escort of ships at the Akrotiri on Santorini island. Dimensions: 15 x 10 x 6 cm.

On the wooden box is pictured a fisherman. The theme depicted on the box is one of the best preserved frescoes from Akrotiri on the island of Santorinin in Greece and shows a male figure holding a bunch of fish in each hand tied together with yellow string. Dimensions: 15 x 10 x 6 cm.

On the wooden box is pictured a fisherman. The theme depicted on the box is one of the best preserved frescoes from Akrotiri on the island of Santorinin in Greece and shows a male figure holding a bunch of fish in each hand tied together with yellow string. Dimensions: 15 x 10 x 6 cm.

The Boxers, the fresco from Akrotiri in Santorini, shows two youths boxing, perhaps a ritual sport rather than a competitive match. Dimensions: 15 x 10 x 6 cm.

Boxing: The Sweet Science. the first article by boxing student Adam Thornburg and last article of

Pinterest
Search