Αρχαιοελληνικά όλα αρχαιοελληνικά ancient greek style

Σκέψεις-Απόψεις (ΚΤ)

Σκέψεις-Απόψεις (ΚΤ)

Platon

Platon

AB Istanbul Archaeological Museum - The goddess Tyche holding in her arms Plutus…

AB Istanbul Archaeological Museum - The goddess Tyche holding in her arms Plutus…

Jupiter (Zeus), Roman statuette (bronze), 1st century AD, (Walters Art Museum, Baltimore).

Jupiter (Zeus), Roman statuette (bronze), 1st century AD, (Walters Art Museum, Baltimore).

Ares. My favorite Greek God.

Ares. My favorite Greek God.

Athena Parthenos - Roman copy of greek original derived from the work by Phidias,  at the Ducal Palace, Mantua

Athena Parthenos - Roman copy of greek original derived from the work by Phidias, at the Ducal Palace, Mantua

Diana

Diana

Painted reconstruction of the Phrasikleia kore, part of the Bunte Götter exhibit

Painted reconstruction of the Phrasikleia kore, part of the Bunte Götter exhibit

ΕΛΛΑΝΙΑ ΠΥΛΗ: Ξέρετε ποια παιχνίδια παίζουμε από την αρχαιότητα ...

ΕΛΛΑΝΙΑ ΠΥΛΗ: Ξέρετε ποια παιχνίδια παίζουμε από την αρχαιότητα ...

Pinterest
Αναζήτηση