Μαρία Βρούχου

Μαρία Βρούχου

Μαρία Βρούχου
More ideas from Μαρία
The Perfect World. Welcome O/

"Tigre stretched his long orange-striped body on the patio soaking up the heat already baked into the clay tiles by the morning sun. After lazily sunning from side to side, the cat arose, with an exaggerated yoga stretch.