Επιστημονικό Κέντρο Σύγχρονης Διαιτολογικής & Διατροφικής Υποστήριξης

Επιστημονικό Κέντρο Σύγχρονης Διαιτολογικής & Διατροφικής Υποστήριξης

www.mydietplan.gr
14ης Μαΐου 4, Αλεξανδρούπολη, Έβρος, Ελλάδα / Διαιτολογικό γραφείο Τριάδα Χ. Τσαπράζη, Πανταζής Δ. Τάκας
Επιστημονικό Κέντρο Σύγχρονης Διαιτολογικής & Διατροφικής Υποστήριξης