Περισσότερες ιδέες από το Nicholas
Statute of winged Nike, Classical Greek 5th century B.C.

Statute of winged Nike, Classical Greek 5th century B.C.

Ερυθρόμορφη λύκιθος-Τανάγρα

Ερυθρόμορφη λύκιθος-Τανάγρα

Ερυθρόμορφη λύκιθος-Τανάγρα

Ερυθρόμορφη λύκιθος-Τανάγρα

Ερυθρόμορφη λύκιθος-Τανάγρα

Ερυθρόμορφη λύκιθος-Τανάγρα

Ερυθρόμορφη λύκιθος-Τανάγρα

Ερυθρόμορφη λύκιθος-Τανάγρα

Ερυθρόμορφη λύκιθος-Τανάγρα

Ερυθρόμορφη λύκιθος-Τανάγρα

Ερυθρόμορφη λύκιθος-Τανάγρα

Ερυθρόμορφη λύκιθος-Τανάγρα

Ερυθρόμορφη λύκιθος-Τανάγρα

Ερυθρόμορφη λύκιθος-Τανάγρα

Castor and Pollux, abduct the daughters of Leucippus from a sanctuary of Aphrodite.red-figure with purple, white, dilute washes and gilding  Style: later classical 'ornate'.late 5th c.Meidias Painter

Castor and Pollux, abduct the daughters of Leucippus from a sanctuary of Aphrodite.red-figure with purple, white, dilute washes and gilding Style: later classical 'ornate'.late 5th c.Meidias Painter

The Minoans are especially well known for their ceramics, which they traded to other societies such as the Egyptians, Anatolians and Canaanites. Minoan pottery decorated with bold geometric patterns is known as Kamares ware. These examples of Kamares ware date to as early as 2100 B.C.

The Minoans are especially well known for their ceramics, which they traded to other societies such as the Egyptians, Anatolians and Canaanites. Minoan pottery decorated with bold geometric patterns is known as Kamares ware. These examples of Kamares ware date to as early as 2100 B.C.