Περισσότερες ιδέες από το My Lord
ΣΟΦΙΑ Eίναι δέντρo ζωής σ’ αυτoύς πoυ την αγκαλιάζoυν και μακάριoι όσoι την κρατoύν. ΠΑΡΟΙΜΙΑΙ | ΚΕΦ. 3:18

ΣΟΦΙΑ Eίναι δέντρo ζωής σ’ αυτoύς πoυ την αγκαλιάζoυν και μακάριoι όσoι την κρατoύν. ΠΑΡΟΙΜΙΑΙ | ΚΕΦ. 3:18

For what does a man get in all his labor and in his striving with which he labors under the sun? Because all his days his task is painful and grievous; even at night his mind does not rest. This to...

For what does a man get in all his labor and in his striving with which he labors under the sun? Because all his days his task is painful and grievous; even at night his mind does not rest. This to...

Τι απομένει στον άνθρωπο από όλο του τον κόπο και τη σκληρή του την προσπάθεια πάνω στη γη; Πραγματικά, οι μέρες του όλες είναι πόνος και η ασχολία του είναι θλίψη ακόμα και τη νύχτα δεν ησυχάζει ο...

Τι απομένει στον άνθρωπο από όλο του τον κόπο και τη σκληρή του την προσπάθεια πάνω στη γη; Πραγματικά, οι μέρες του όλες είναι πόνος και η ασχολία του είναι θλίψη ακόμα και τη νύχτα δεν ησυχάζει ο...

2016 GOALS Start with Jesus Stay with Jesus End with Jesus

2016 GOALS Start with Jesus Stay with Jesus End with Jesus

2016 ΣΤΟΧΟΙ Ξεκίνα με τον Χριστό Μείνε με τον Χριστό Τελείωσε με τον Χριστό

2016 ΣΤΟΧΟΙ Ξεκίνα με τον Χριστό Μείνε με τον Χριστό Τελείωσε με τον Χριστό

Μια δασκάλα που δίδασκε στην τάξη της, αποφάσισε να πει στα παιδιά μια καταπληκτική ιστορία. Η ιστορία της μιλούσε για ένα κρουαζιερόπλοιο που βυθίζονταν και για ένα ζευγάρι που προσπαθούσε να σωθε...

Μια δασκάλα που δίδασκε στην τάξη της, αποφάσισε να πει στα παιδιά μια καταπληκτική ιστορία. Η ιστορία της μιλούσε για ένα κρουαζιερόπλοιο που βυθίζονταν και για ένα ζευγάρι που προσπαθούσε να σωθε...

REVELATION I have read the last chapter GOD WINS!

REVELATION I have read the last chapter GOD WINS!

Visit the post for more.

Visit the post for more.