Γνωσιακή Βάση Νευρολογίας

Γνωσιακή Βάση Νευρολογίας

Γνωσιακή Βάση Νευρολογίας
Περισσότερες ιδέες από το Γνωσιακή Βάση
Λαβυρινθική αιμορραγία ώς αιτία περιφερικού ιλίγγου

Λαβυρινθική αιμορραγία ώς αιτία περιφερικού ιλίγγου

Σπογγώδεις εγκεφαλοπάθειες

Σπογγώδεις εγκεφαλοπάθειες

Χορεία του Huntington

Χορεία του Huntington

Βασικά γάγγλια. Στοιχεία ανατομίας και διαταραχές

Βασικά γάγγλια. Στοιχεία ανατομίας και διαταραχές

Νόσος του Gaucher • Νευρολογία

Νόσος του Gaucher • Νευρολογία

Cerebral amyloid angiopathy (CAA) is a cerebrovascular disorder that tends to manifest in normotensive elderly patients. It is common and most often presents clinically as an intracerebral haemorrhage. It is usually not associated with systemic amyloidosis. http://radiopaedia.org/articles/cerebral-amyloid-angiopathy-1

Cerebral amyloid angiopathy (CAA) is a cerebrovascular disorder that tends to manifest in normotensive elderly patients. It is common and most often presents clinically as an intracerebral haemorrhage. It is usually not associated with systemic amyloidosis. http://radiopaedia.org/articles/cerebral-amyloid-angiopathy-1

The panda sign in neuroimaging refers to the appearance of the midbrain, when the red nucleus and substantia nigra are surrounded by high T2 signal. It is classically seen in Wilson disease, although whenever the white matter is diffusely abnormal in the region a similar appearance will be perceived such as in Japanese encephalitis. http://radiopaedia.org/articles/panda-sign-of-the-midbrain

The panda sign in neuroimaging refers to the appearance of the midbrain, when the red nucleus and substantia nigra are surrounded by high T2 signal. It is classically seen in Wilson disease, although whenever the white matter is diffusely abnormal in the region a similar appearance will be perceived such as in Japanese encephalitis. http://radiopaedia.org/articles/panda-sign-of-the-midbrain

Pineoblastoma | Radiology Case | Radiopaedia.org

Pineoblastoma | Radiology Case | Radiopaedia.org

Olfactory groove meningioma | Radiology Case | Radiopaedia.org

Olfactory groove meningioma | Radiology Case | Radiopaedia.org

Brain. neurosurgery.

Brain. neurosurgery.