Νόσος του Gaucher • Νευρολογία

Νόσος του Gaucher • Νευρολογία

Αναθεωρημένες οδηγίες για την διαχείριση της ενδοεγκεφαλικής αιμορραγίας

Αναθεωρημένες οδηγίες για την διαχείριση της ενδοεγκεφαλικής αιμορραγίας

Αιτιολογία Η νόσος προκαλείται από μεταλλάξεις του γονιδίου GLA. Σημειολογία Νευρολογικά συμπτώματα Ο κύριος μηχανισμός συμμετοχής του ΚΝΣ είναι η ισχαιμία

Αιτιολογία Η νόσος προκαλείται από μεταλλάξεις του γονιδίου GLA. Σημειολογία Νευρολογικά συμπτώματα Ο κύριος μηχανισμός συμμετοχής του ΚΝΣ είναι η ισχαιμία

Σύνδρομο 18q

Σύνδρομο 18q

ΜΕΤΑΧΡΩΜΑΤΙΚΗ ΛΕΥΚΟΔΥΣΤΡΟΦΙΑ – Γνωσιακή Βάση Νευρολογίας

ΜΕΤΑΧΡΩΜΑΤΙΚΗ ΛΕΥΚΟΔΥΣΤΡΟΦΙΑ – Γνωσιακή Βάση Νευρολογίας

Πρωτοπαθής προϊούσα αφασία του Mesulam

Πρωτοπαθής προϊούσα αφασία του Mesulam

Ζωνιαία μυϊκή δυστροφία

Ζωνιαία μυϊκή δυστροφία

Παρανεοπλασματικά νευρολογικά σύνδρομα

Παρανεοπλασματικά νευρολογικά σύνδρομα

Οπτική Αταξία

Οπτική Αταξία

Νόσος της Canavan

Νόσος της Canavan

Pinterest
Αναζήτηση