Προστατέψτε τα μάτια σας με την κατανάλωση θρεπτικών συστατικών..

Προστατέψτε τα μάτια σας με την κατανάλωση θρεπτικών συστατικών..

Ο Δρ Harvey Moscot, πρόεδρος της Moscot και διευθυντής του Moscot eyewear, εισήλθε στην οικογενειακή επιχείρηση το 1986. Παρακάτω σαν παραθέτουμε την συνέντευξη του.

COM has recently interviewed Harvey Moscot, President MOSCOT , a New York City Institution renowned worldwide for its iconic eyew.

Pinterest
Search