Greek quotes

Greek quotes

greek quotes

greek quotes

Ποτε ξανα

Ποτε ξανα

• Κάποιες φορές αναγκάζονται , άλλες το κάνουν ασυνείδητα •

• Κάποιες φορές αναγκάζονται , άλλες το κάνουν ασυνείδητα •

...

...

Η αλήθεια να λέγεται

Η αλήθεια να λέγεται

Pinterest
Αναζήτηση