μαθαινουμε με τη Νικη

11 Pins
 4y
three labels with children's names in different languages
Ημέρα και νύχτα
a white sign with different languages written on it's side and some writing in russian
Παίζουμε τα χρώματα
an image of people with different expressions on their faces and hands, in the russian language
ΣΥΝΑΙΣΘΗΜΑΤΑ !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
a poster with different types of teeth and mouth shapes in russian, english and arabic
ΟΙ 5 ΑΙΣΘΗΣΕΙΣ - Φύλλα Εργασίας και Πίνακες Αναφοράς