Περισσότερες ιδέες από το Nasos
Η «Γωνιά του παππού Ντούροφ», η οποία βρίσκεται στο κέντρο της Μόσχας, είναι ένα από τα ελάχιστα στον κόσμο θέατρα εκπαιδευμένων ζώων. Δεν είναι τσίρκο, είναι συγκεκριμένα θέατρο.

Η «Γωνιά του παππού Ντούροφ», η οποία βρίσκεται στο κέντρο της Μόσχας, είναι ένα από τα ελάχιστα στον κόσμο θέατρα εκπαιδευμένων ζώων. Δεν είναι τσίρκο, είναι συγκεκριμένα θέατρο.

This printer.  It doesn't use ink.  It TANS the paper.  Suntan, tan.  That's so intriguing.

This printer. It doesn't use ink. It TANS the paper. Suntan, tan. That's so intriguing.

Memory is a coffee maker that uses hand print recognition to make the right cup of coffee for the right person.

Memory is a coffee maker that uses hand print recognition to make the right cup of coffee for the right person.

Toothbrush with an integrated rinse fountain

Toothbrush with an integrated rinse fountain