Διαγωνισμος: Κερδισε ενα Apple iPad mini 3 απο το Λευκο Ροδο!

Apple iPad mini 3 64 GB Tablet - - Retina Display, In-plane Switching (IPS) Technology - Wireless LAN - Apple - Silver - iOS 8 - Slate - 2048 x 1536 Multi-touch Screen Display (LED Backlight) - Bluetooth - Lightning - Front Camer

Διαγωνισμος: Κερδισε ενα Apple iPad mini 3 απο το Λευκο Ροδο!

Apple iPad mini 3 64 GB Tablet - - Retina Display, In-plane Switching (IPS) Technology - Wireless LAN - Apple - Silver - iOS 8 - Slate - 2048 x 1536 Multi-touch Screen Display (LED Backlight) - Bluetooth - Lightning - Front Camer

Διαγωνισμος: Κερδισε ενα Apple iPad mini 3 απο το Λευκο Ροδο!

Apple iPad mini 3 64 GB Tablet - - Retina Display, In-plane Switching (IPS) Technology - Wireless LAN - Apple - Silver - iOS 8 - Slate - 2048 x 1536 Multi-touch Screen Display (LED Backlight) - Bluetooth - Lightning - Front Camer

Διαγωνισμος: Κερδισε ενα Apple iPad mini 3 απο το Λευκο Ροδο!

Apple iPad mini 3 64 GB Tablet - - Retina Display, In-plane Switching (IPS) Technology - Wireless LAN - Apple - Silver - iOS 8 - Slate - 2048 x 1536 Multi-touch Screen Display (LED Backlight) - Bluetooth - Lightning - Front Camer

Διαγωνισμος: Κερδισε ενα Apple iPad mini 3 απο το Λευκο Ροδο!

Apple iPad mini 3 64 GB Tablet - - Retina Display, In-plane Switching (IPS) Technology - Wireless LAN - Apple - Silver - iOS 8 - Slate - 2048 x 1536 Multi-touch Screen Display (LED Backlight) - Bluetooth - Lightning - Front Camer

Διαγωνισμος: Κερδισε ενα Apple iPad mini 3 απο το Λευκο Ροδο!

Apple iPad mini 3 64 GB Tablet - - Retina Display, In-plane Switching (IPS) Technology - Wireless LAN - Apple - Silver - iOS 8 - Slate - 2048 x 1536 Multi-touch Screen Display (LED Backlight) - Bluetooth - Lightning - Front Camer

Διαγωνισμος: Κερδισε ενα Apple iPad mini 3 απο το Λευκο Ροδο!

Apple iPad mini 3 64 GB Tablet - - Retina Display, In-plane Switching (IPS) Technology - Wireless LAN - Apple - Silver - iOS 8 - Slate - 2048 x 1536 Multi-touch Screen Display (LED Backlight) - Bluetooth - Lightning - Front Camer

Διαγωνισμος: Κερδισε ενα Apple iPad mini 3 απο το Λευκο Ροδο!

Apple iPad mini 3 64 GB Tablet - - Retina Display, In-plane Switching (IPS) Technology - Wireless LAN - Apple - Silver - iOS 8 - Slate - 2048 x 1536 Multi-touch Screen Display (LED Backlight) - Bluetooth - Lightning - Front Camer

Διαγωνισμος: Κερδισε ενα Apple iPad mini 3 απο το Λευκο Ροδο!

Apple iPad mini 3 64 GB Tablet - - Retina Display, In-plane Switching (IPS) Technology - Wireless LAN - Apple - Silver - iOS 8 - Slate - 2048 x 1536 Multi-touch Screen Display (LED Backlight) - Bluetooth - Lightning - Front Camer

Διαγωνισμος: Κερδισε ενα Apple iPad mini 3 απο το Λευκο Ροδο!

Apple iPad mini 3 64 GB Tablet - - Retina Display, In-plane Switching (IPS) Technology - Wireless LAN - Apple - Silver - iOS 8 - Slate - 2048 x 1536 Multi-touch Screen Display (LED Backlight) - Bluetooth - Lightning - Front Camer

Διαγωνισμος: Κερδισε ενα Apple iPad mini 3 απο το Λευκο Ροδο!

Apple iPad mini 3 64 GB Tablet - - Retina Display, In-plane Switching (IPS) Technology - Wireless LAN - Apple - Silver - iOS 8 - Slate - 2048 x 1536 Multi-touch Screen Display (LED Backlight) - Bluetooth - Lightning - Front Camer

Διαγωνισμος: Κερδισε ενα Apple iPad mini 3 απο το Λευκο Ροδο!

Apple iPad mini 3 64 GB Tablet - - Retina Display, In-plane Switching (IPS) Technology - Wireless LAN - Apple - Silver - iOS 8 - Slate - 2048 x 1536 Multi-touch Screen Display (LED Backlight) - Bluetooth - Lightning - Front Camer

Διαγωνισμος: Κερδισε ενα Apple iPad mini 3 απο το Λευκο Ροδο!

Apple iPad mini 3 64 GB Tablet - - Retina Display, In-plane Switching (IPS) Technology - Wireless LAN - Apple - Silver - iOS 8 - Slate - 2048 x 1536 Multi-touch Screen Display (LED Backlight) - Bluetooth - Lightning - Front Camer

Διαγωνισμος: Κερδισε ενα Apple iPad mini 3 απο το Λευκο Ροδο!

Apple iPad mini 3 64 GB Tablet - - Retina Display, In-plane Switching (IPS) Technology - Wireless LAN - Apple - Silver - iOS 8 - Slate - 2048 x 1536 Multi-touch Screen Display (LED Backlight) - Bluetooth - Lightning - Front Camer

Διαγωνισμος: Κερδισε ενα Apple iPad mini 3 απο το Λευκο Ροδο!

Apple iPad mini 3 64 GB Tablet - - Retina Display, In-plane Switching (IPS) Technology - Wireless LAN - Apple - Silver - iOS 8 - Slate - 2048 x 1536 Multi-touch Screen Display (LED Backlight) - Bluetooth - Lightning - Front Camer

Διαγωνισμος: Κερδισε ενα Apple iPad mini 3 απο το Λευκο Ροδο!

Apple iPad mini 3 64 GB Tablet - - Retina Display, In-plane Switching (IPS) Technology - Wireless LAN - Apple - Silver - iOS 8 - Slate - 2048 x 1536 Multi-touch Screen Display (LED Backlight) - Bluetooth - Lightning - Front Camer

Pinterest
Search