Χριστίνα Κωνσταντινίδου

Χριστίνα Κωνσταντινίδου

Χριστίνα Κωνσταντινίδου
More ideas from Χριστίνα
Made these with my Daughter's 1st grade class, and they came out so cute! Snowman With Oil Pastels and Shading

Runde's Room: Friday Art Feature - I will use this with Data Management lesson. legend and pictographs to describe if kids have siblings, how do students get to school, what grade, if they have pets.

Make your own paraffin wax candle holders.

how to make a volia candle holder Add cold water to a balloon. Dip balloon into hot wax. Leave to cool. Prick balloon and carefully remove. Add a small tea light and voila - your very own home-made luminier