Περισσότερες ιδέες από το Natassa
At the Beach - Oscar Bengts (1885-1966)

At the Beach - Oscar Bengts (1885-1966)

La partida de cartas - Jean Metzinger (1883-1956)

La partida de cartas - Jean Metzinger (1883-1956)

Lovers - Felix Nussbaum (1904-1944)

Lovers - Felix Nussbaum (1904-1944)

Niña en el balcón - Josep Pinós i Comes (1867-1916)

Niña en el balcón - Josep Pinós i Comes (1867-1916)

Girl at the fountain - William Morris Hunt (1824 – 1879)

Girl at the fountain - William Morris Hunt (1824 – 1879)

Jean-Hippolyte Flandrin (French 1809–1864) [Academicism] la florentine, ca. 1860.

Jean-Hippolyte Flandrin (French 1809–1864) [Academicism] la florentine, ca. 1860.

Le chapeau bleu - Armand Rassenfosse (1862-1934)

Le chapeau bleu - Armand Rassenfosse (1862-1934)

L´Acquaiola - Francesco Gioli (1846 – 1922)

L´Acquaiola - Francesco Gioli (1846 – 1922)

People at a Table - Clarence Underwood (1871 - 1929)

People at a Table - Clarence Underwood (1871 - 1929)

El baile – Eduardo Vicente (1909-1968)

El baile – Eduardo Vicente (1909-1968)