αγιογραφία βυζαντινό μουσείο - Αναζήτηση Google

αγιογραφία βυζαντινό μουσείο - Αναζήτηση Google

Byzantine icon depicting a pregnant Theotokos, by Teopa.

by teopa.A rare image depicts symbolically the Virgin Mary in pregnancy. Traditional byzantine art with egg tempera and gold leaf.

Byzantine icon depicting a pregnant Theotokos, by Teopa.

by teopa.A rare image depicts symbolically the Virgin Mary in pregnancy. Traditional byzantine art with egg tempera and gold leaf.

the angel Raphael

Who is Archangel Raphael? – Archangel Raphael has long been regarded as the angel of healing. His name may be derived from the Hebrew word Rophe, which means “medicine doctor”; or Rapach, which means “God heals the soul.

KANDYLAKI: ELDER PAISIOS-"Too Many Worries Will Distance Us From God"

Elder Paisios The Athonite We Must Not Create Too Many Fronts People today do not live simply and for this reason they suffer fro.

Περί Αγγέλων | ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΣΥΜΗΣ

Περί Αγγέλων | ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΣΥΜΗΣ

Pinterest
Search