Νέα Δημοκρατία Δημ.Τ.Ο. Πετρούπολης

Νέα Δημοκρατία Δημ.Τ.Ο. Πετρούπολης

Πετρούπολη - Αθήνα / Δημ.Τ.Ο. Πετρούπολης Βούτσαλη 83 και 25ης Μαρτίου 157, Τηλ.Fax: 2105023337 Email: ndpetrou@otenet.gr Internet: www.ndpetroupoli.com