Νεκταρία Κατσιγαράκη

Νεκταρία Κατσιγαράκη

Νεκταρία Κατσιγαράκη
More ideas from Νεκταρία
queen2knight:littlegirl—-bigworld:yesiamhisgoddess:Beautiful. Now this is a real love story. ^^Yes and Yes. That’s what Fairytales are made of… right?! {smiles} ~Q2K

Now this is a real love story. That’s what Fairytales are made of… right?

No one ever got tired of loving. They got tired of waiting, assuming, hearing lies, saying sorry, and hurting.

"no one ever got tired of loving. they got tired of waiting, assuming, hearing lies, saying sorry and hurting" . tired of being on the back burner, while dating someone else; tired of being laughed at; tired of being gaslighted.

The Wall, Favorite Quotes, Life Quotes, Posts, Walls, Funny, Inspirational

words

I talked to Dr Tom today, described to him how my mind wanders about you. He said holy crap you make it sound like she is always on my mind. I told him I never said she wasn't. I miss you. I always think about you.

Οι Μεγάλες Αλήθειες της Πέμπτης

Οι Μεγάλες Αλήθειες της Πέμπτης