Οι μικροί μαθητές εξασκούνται στο γραπτό λόγο επιμηκύνοντας τις προτάσεις και προσθέτοντας περισσότερες πληροφορίες. Η πιο κάτω αφίσα μπορεί να τοποθετηθεί στην πινακίδα ή να δοθεί σε μικρότερο μέγεθος σε κάθε μαθητή ώστε να του θυμίζει τι πληροφορίες μπορεί να προσθέσει σε μια φράση έτσι ώστε να την εμπλουτίσει.

Οι μικροί μαθητές εξασκούνται στο γραπτό λόγο επιμηκύνοντας τις προτάσεις και προσθέτοντας περισσότερες πληροφορίες. Η πιο κάτω αφίσα μπορεί να τοποθετηθεί στην πινακίδα ή να δοθεί σε μικρότερο μέγεθος σε κάθε μαθητή ώστε να του θυμίζει τι πληροφορίες μπορεί να προσθέσει σε μια φράση έτσι ώστε να την εμπλουτίσει.

Βελόνα και κλωστή...: Αχ, αυτές οι εγκλίσεις!

Βελόνα και κλωστή...: Αχ, αυτές οι εγκλίσεις!

Τα πρωτάκια 1: Η κυρά Γραμματική και τα 10 παιδιά της(Τα μέρη του λόγου)

Τα πρωτάκια 1: Η κυρά Γραμματική και τα 10 παιδιά της(Τα μέρη του λόγου)

Πρώτα ο δάσκαλος...: Στολίστε τους τοίχους σας!

Πρώτα ο δάσκαλος...: Στολίστε τους τοίχους σας!

Τα πρωτάκια 1: Φωνήεντα-Σύμφωνα (Γλώσσα)

Τα πρωτάκια 1: Φωνήεντα-Σύμφωνα (Γλώσσα)

Στολίστε τους τοίχους σας με τα αερόστατα της προπαίδειας !

Στολίστε τους τοίχους σας με τα αερόστατα της προπαίδειας !

Τα πρωτάκια 1: Ρήματα σε -ίζω & -ώνω (Γλώσσα)

Τα πρωτάκια 1: Ρήματα σε -ίζω & -ώνω (Γλώσσα)

Το χωριό της γραμματικής (τα μέρη του λόγου)

Scribd is the world's largest social reading and publishing site.

Τα πρωτάκια 1: Ρήματα σε -αίνω (Γλώσσα)

Τα πρωτάκια 1: Ρήματα σε -αίνω (Γλώσσα)

Ειδική Διαπαιδαγώγηση : Παλάμες για την πόρτα (Διακόσμηση Τάξης)

Some Tips For Your Kids Education. Educational Activities for Kids. Students need to have fun with learning to sta

Pinterest
Search