Nery Stavaraki

Nery Stavaraki

I love you.....but I've chosen darkness...............