Γεώργιος Τουτουδάκης
Γεώργιος Τουτουδάκης
Γεώργιος Τουτουδάκης

Γεώργιος Τουτουδάκης

Ένας πτωχός πλην τίμιος φωνογραφητζής και ραδιοφονιάς