Γεώργιος Τουτουδάκης

Γεώργιος Τουτουδάκης

Ένας πτωχός πλην τίμιος φωνογραφητζής και ραδιοφονιάς