Μια 3D απεικόνιση των μεγάλων πυλών των τειχών που χάθηκαν - Parallaxi Magazine

Μια 3D απεικόνιση των μεγάλων πυλών των τειχών που χάθηκαν - Parallaxi Magazine

Η πυρκαγιά της Θεσσαλονίκης 1917, ένα μοναδικό φιλμάκι

Η πυρκαγιά της Θεσσαλονίκης 1917, ένα μοναδικό φιλμάκι

Μερικές παράξενες ιστορίες για τις εκκλησίες της Θεσσαλονίκης!

Μερικές παράξενες ιστορίες για τις εκκλησίες της Θεσσαλονίκης!

Σφενδόνη. Αναπαράσταση.

Σφενδόνη. Αναπαράσταση.

Θυμάμαι την πόλη να καίγεται

Θυμάμαι την πόλη να καίγεται

Στο ληξιαρχείο της ιστορίας η 29η Μαρτίου 1430 καταγράφεται ως η τελευταία ημέρα της βυζαντινής συμβασιλεύουσσας.

Istanbul june 2008 by Dick Osseman

Pinterest
Search